Kategoria: Bezrobocie

Gotowe prace z bezrobocia – gotowe prace licencjackie i magisterskie z bezrobocia

Problem bezrobocia w województwie mazowieckim

Przez administrator

Bezrobocie to problem globalny, którego przyczyny i skutki są omawiane w rozdziale I niniejszej pracy. W rozdziale II przedstawione są narzędzia rynku pracy służące do ograniczania bezrobocia. Rozdział III to analiza bezrobocia w województwie mazowieckim w latach 2013-2017, a rozdział IV omawia sposoby jego ograniczania przez WUP.

Państwowe fundusze celowe jako aktywne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu

Przez administrator

Zwalczanie bezrobocia w Polsce to temat ważny dla wielu. Pierwszy rozdział omawia przyczyny i skutki bezrobocia, drugi skupia się na finansowaniu programów rynku pracy, a trzeci przedstawia analizę wydatków państwowych funduszy celowych. Ostatni rozdział ocenia skuteczność tych funduszy w województwie Świętokrzyskim w latach 1999-2000. Czytaj dalej, aby poznać szczegóły. #bezrobocie #polityka #finanse #analiza #Świętokrzyskie

Inflacja w polskiej gospodarce

Przez administrator

Wprowadzenie do inflacji w gospodarce i jej różnych aspektów. Poczuj się pewnie dzięki teoretycznym zagadnieniom związanym z inflacją i związkom z zjawiskami ekonomiczno-społecznymi w Polsce.