Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy Wybrzeżu Gdyńskim w Warszawie

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


Wstęp………..3

Rozdział I
Ogólna charakterystyka muzeów

1.1 Historia powstania muzeów ………..4
1.2 Muzea w Polsce……….. 6
1.3 Co znaczy „muzeum sztuki nowoczesnej” ………..7

Rozdział II
Koncepcja projektu

2.1 Zalożenia projektowe ………..8
2.2 Inspiracje ………..10

Rozdział III
Opis działki

3.1 Historia i opis działki ………..14
3.2 Analiza terenu zabudowy…….. 15

Rozdział IV
Rozwiązania budowlano-przestrzenne

4.1 Zagospodarowanie terenu……….. 18
4.1.1 Stan istniejący ………..18
4.1.2 Stan projektowany ………..20
4.2 Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne ………..21
4.3 Zestawienie powierzchni użytkowej ………..22

Rozdział V
Opis techniczny

5.1 Konstrukcja……….. 27
5.2 Fundamenty ………..27
5.3 Komunikacja……….. 27
5.4 Stropy i dach……….. 28
5.5 Elewacje ………..29
5.6 Ochrona przeciwpożarowa ………..29
5.7 Instalacje wewnętrzne ………..30
5.7.1 Instalacje wodne ………..30
5.7.2 Instalacje kanalizacyjne ………..30
5.7.3 Instalacje elektryczne……….. 30
5.7.4 Instalacje ciepłownicze ………..31
5.7.5 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne……….. 31
5.7.6 Instalacje telekomunikacyjne……….. 32

Bibliografia……….. 33
Żródła internetowe……….. 33
Literatura ………..34
Spis rysunków……….. 35

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto