Znaczenie visual merchandasingu w sprzedaży

Przez administrator

Zapraszamy do lektury naszego artykułu, w którym omawiamy charakterystykę branży odzieżowej w Polsce, rolę sprzedawcy, zachowania nabywców oraz znaczenie visual merchandisingu. Dowiedz się więcej o potrzebach i oczekiwaniach e-konsumentów oraz procesie zakupowym klienta. Przeprowadziliśmy także badania marketingowe, których wyniki przedstawiamy w pracy.

Zasady prawidłowej komunikacji rodziców z dzieckiem w wieku szkolnym na przykładzie szkoły podstawowej

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Komunikacja interpersonalna jako obszar kontaktu między osobami 1. Pojęcia i definicje komunikacji interpersonalnej ……….6 2. Teorie i modele komunikacji interpersonalnej ……….10 3. Komunikacja werbalna ……….14 3.1. Język jako system symboli ……….16 3.2. Zasady prawidłowej komunikacji językowej………. 18 4. Pozajęzykowe sposoby komunikowania się ……….20 4.1. Pozajęzykowe sposoby komunikowania się………. 20 4.2. Aktywne słuchanie i mowa ciała jako obszary interakcji rodziców z dziećmi………. 23 4.3. Znaczenie dotyku w komunikacji rodzice – dzieci………. 26 Rozdział II Specyfika komunikacji rodziców z dzieckiem w wieku szkolnym 1. Zasady prawidłowej komunikacji rodzinnej………. 28 1.1. Cechy prawidłowej komunikacji………. 31v 1.2. Czynniki emocjonalne a komunikacja rodzinna ……….33 2. Rola więzi rodzinnej w komunikacji rodzice-dzieci ……….36 2.1. Pojęcie więzi rodzinnej ……….37 2.2. Komponenty więzi rodzinnej………. 40 3. Bariery w komunikacji z dzieckiem ……….41 3.1. Komunikacja zamknięta ……….43 3.2. Komunikacja oparta na osądzaniu………. 45 3.3. Komunikacja oparta na decyzjach rodzica ……….46 3.4. Komunikacja pozwalająca uciec od problemów ……….47 4. Współczesne narzędzia komunikacyjne wspierające i zagrażające prawidłowej komunikacji ……….48 4.1. Internet jako współczesne narzędzie komunikowania się ……….50 4.2. Telewizja, a komunikacja rodzinna ……….53 Rozdział III Metodologiczne podstawy badań własnych 1. Cel i przedmiot badań ……….56 2. Problemy badawcze ……….58 3. Narzędzie badawcze – kwestionariusz ……….60 4. Charakterystyka grupy badawczej………. 62 5. Prezentacja zgromadzonego materiału empirycznego ……….64 6. Weryfikacja problemów badawczych, wnioski badawcze ……….74 Zakończenie ……….77 Bibliografia………. 79 Ankieta ……….83

Real Time Marketing jako narzędzie komunikacji marketingowej

Przez administrator

Niezbędna w biznesie – komunikacja marketingowa. Poznaj narzędzia i kanały, które pomogą Ci dotrzeć do klientów. Zobacz też, jakie wyzwania niesie Real Time Marketing i jakie ryzyka warto unikać. W tekście znajdziesz także analizę przykładów z ostatnich lat, które pokazują, jak ważne jest szybkie reagowanie na trendy i wydarzenia.

Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym

Przez administrator

Ergonomia w stomatologii to nie tylko kwestia wygody pracy, ale przede wszystkim bezpieczeństwa dla personelu i pacjentów. Dowiedz się więcej w naszym artykule! #ergonomiawstomatologii #bezpieczeństwowpracy #higienapracy #ochronapersonelu #ochronapacjenta