Badanie istoty oceny pracownika w zarządzaniu personelem na przykładzie xyz

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Pojęcie i znaczenie oceny pracowników

1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
1.2. Istota i cele oceniania pracowników
1.3. Zasady, procedura i czynniki determinujące proces oceniania
1.4. System okresowych ocen pracowników


Rozdział 2
Ocena pracowników na przykładzie XYZ

2.1. Przedmiot działalności
2.2. Proces zatrudniania pracowników
2.3. System ocen pracowniczych
2.4. System wynagrodzeń a ocena pracownika
2.5. Planowanie ścieżek kariery
2.6. Skutki ocen pracowniczych


Zakończenie
Bibliografia

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto