Dowody w postępowaniu przygotowawczym

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


Wykaz skrótów……….1
Streszczenie ……….2

Wstęp………. 3

Rozdział I

Dowody w postępowaniu przygotowawczym- zagadnienia wprowadzające

1.1. Pojęcie i podstawowe zagadnienia dotyczące postępowania przygotowawczego………. 5

1.2. Pojęcie dowodu………. 7
1.3. Podział dowodów ……….9
1.4. Wprowadzenie dowodu do postępowania ……….11
1.5. Zasada bezpośredniości……….. 13

Rozdział II
Analiza regulacji prawnych wybranych dowodów

2.1. Dowody osobowe ……….17
2.1.1. Podejrzany jako źródło dowodowe ……….17
2.1.2. Zeznania świadków ……….18
2.1.3. Informacje uzyskane od biegłych, tłumaczy, specjalistów………. 20
2.2. Dowody rzeczowe ……….23
2.2.1. Oględziny i eksperyment procesowy ……….23
2.2.2. Postępowanie z dowodami rzeczowymi………. 26
2.3. Inne dowody………. 30
2.3.1. Dokument ……….30
2.3.2. Okazanie ……….32
2.3.3 Podsłuch ……….36

Rozdział III
Ustalenia faktyczne i zakazy dowodowe

3.1. Zasada swobodnej oceny dowodów………. 41
3.2. Zasada in dubio pro reo………. 43
3.3. Zakazy dowodowe ……….45
3.3.1. Pojęcie i podział zakazów dowodowych ……….45
3.3.2. Względne i bezwzględne zakazy dowodowe………. 49


Zakończenie ……….52
Bibliografia………. 54
Spis diagramów………. 59

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto