Jakość usług fizjoterapetycznych w wybranych placówkach słuzby zdrowia

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


1. Wstęp………..4

2. Pacjent w systemie świadczeń zdrowotnych………..5
2.1. Definicja jakości………..6
2.2. Prawa pacjenta………..7
3.2. Klasyfikacja zakładów opieki zdrowotnej………..9

3. Ogólny zarys sprzętu rehabilitacyjnego

3.1. Fizykoterapia w zakładach opieki zdrowotnej………..11
3.2. Kinezyterapia w gabinetach fizjoterapeutycznych………..14

4. Wymogi NFZ odnośnie wykonywania świadczeń fizjoterapeutyczny………..18

5. Cel pracy………..22

6. Materiały i metodyka badań.
6.1 Charakterystyka badań………..23
6.2 Metodyka badań………..24

Wyniki badań i omówienie………..25
Wnioski………..53
Piśmiennictwo………..54
Streszczenie………..56
Aneks ………..57

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto