Język korporacji jako współczesny rodzaj komunikacji intepresonalnej

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Komunikacja interpersonalna jako podstawa porozumiewania się

1.1. Definicja i model
1.2. Bariery komunikacyjne

Rozdział 2
Komunikacja interpersonalna w korporacjach

2.1. System i kanały komunikacji w korporacjach
2.2. Język korporacji

Rozdział 3
Wpływ języka korporacji na współczesną komunikację interpersonalną

Zakończenie
Streszczenie w języku polskim
Summary
Bibliografia
Spis rycin
Zestawienie słów i zwrotów używanych w korporacji

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto