Komunikacja wewnętrzna w agencji ochrony osób i mienia

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


Wstęp ………….7

Rozdział I
Proces komunikacji społecznej – ujęcie selektywne


1.1. Pojęcie komunikacji społecznej………….10
1.1.2. Komunikacja werbalna………….12
1.1.3. Komunikacja niewerbalna………….12
1.2. Komunikacja w organizacji………….13
1.2.1. Komunikacja wewnętrzna ………….17
1.2.1.1. Komunikacja pionowa………….18
1.2.1.2. Komunikacja pozioma………….19

Rozdział II
Agencja ochrony osób i mienia – wybrane aspekty

2.1. Akty prawne charakteryzujące agencję ochrony osób i mienia………….21
2.2. Struktura i zasady organizacji pracy………….29


Rozdział III
Analiza komunikacji wewnętrznej w agencjach ochrony osób i mienia – badania własne

3.1. Cel i przedmiot badań ………….34
3.2. Charakterystyka wybranych agencji ochrony osób i mienia………….35
3.2.1. Agencja Bond Guard Security…………. 35
3.2.2. Agencja Hunters………….50

Wnioski………….65
Zakończenie………….67
Bibliografia………….70
Spis tabel, wykresów, rysunków………….71
Aneks………….84

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto