Poziom wykonania zadania n-wstecz u pacjentów z zaćmą przed i po zabiegu implantacji soczewki.

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


Wykaz tabel i wykresów

Rozdział 1
Wprowadzenie teoretyczne

1.1.Zaćma
1.1.1. Operacyjne leczenie zaćmy
1.1.2. Wpływ zaćmy na funkcje poznawcze
1.2.Procesy poznawcze.
1.2.1.Pamięć
1.2.1.1.Pamięć robocza
1.2.1.2.Neurobiologia pamięci
1.2.2.Uwaga
1.3.Zadanie n-wstecz
1.3.1. Wybrane badania w paradygmacie n-wstecz.

Rozdział 2
Pytania badawcze i hipotezy

2.1.Cel i znaczenie pracy
2.2.Pytania badawcze i hipotezy

Rozdział 3
Materiały i metody

3.1.Charaktrystyka grupy i miejsca
3.2.Procedura badania
3.2.1. Zadanie n-wstecz wykorzystane w projekcie
3.3.Analiza danych

Rozdział 4
Wyniki

4.1.Statystyki opisowe
4.1.1.Czas reakcji
4.1.2.Poprawność odpowiedzi
4.2.Testowanie hipotez- istotność różnic.
4.2.1.Zadanie 0-wstecz.
4.3.Zadanie 2-wstecz

Rozdział 5
Dyskusja wyników

5.1.Poprawność odpowiedzi w zadaniu n-wstecz
5.2. Czas reakcji
5.3. Wskazania do dalszych badań

Wnioski
Podziękowania
Bibliografia

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto