Projekt systemu zarządzania jakością

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


Wstęp…………3

1. Charakterystyka firmy …………4
2. Założenia systemu zarządzania jakością w firmie………… 6
3. Audyt wstępny …………7
4. Polityka jakości …………10
5. Harmonogram wdrożenia systemu zarządzania jakością …………11
6. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych …………12
7. Identyfikacja koniecznych do opracowania procedur………… 13
8. Procedura oraz instrukcja…………. 13
9. Formularz zakresu czynności dla dwóch stanowisk pracy …………15
10. Karta procesu oraz mapa procesów…………. 19
11. Harmonogram audytów wewnętrznych………… 21
12. Analiza ryzyka………… 22
13. Jednostka certyfikująca …………23

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto