Przestępczość wśród nieletnich w województwie pomorskim analiza 2010-2015

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Przestępczość wśród nieletnich i jej uwarunkowania

1.1. Etiologia zjawiska
1.2. Uwarunkowania przemocy wśród nieletnich
1.3. Odpowiedzialność karna nieletnich w Polsce

Rozdział 2
Badania nad przestępczością wśród nieletnich na terenie województwa pomorskiego (od 2010 do 2015 roku)

2.1. Dane statystyczne
2.2. Kwalifikacja prawna

Rozdział 3
Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich i resocjalizacja

3.1. Formy resocjalizacji
3.2. Instytucje resocjalizacyjne na terenie województwa pomorskiego

Zakończenie
Streszczenie
Bibliografia
Wykaz rysunków, tabel i diagramów
Statystyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku dotyczące przestępczości wśród nieletnich w latach 2010-2015 na terenie województwa pomorskiego

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto