Rola menedżera w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz struktury organizacyjnej

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Charakterystyka pojęcia menedżera w nowoczesnej organizacji

1.1. Definicja menedżera
1.2. Style kierowania
1.3. Cechy i umiejętności skutecznego menedżera
1.4. Cele i role menedżera w organizacji

Rozdział 2
Rola menedżera w motywowaniu pracowników

2.1. Definicja motywowania
2.2. Sposoby motywowania pracownika
2.3. Menedżer-lider, jako motywator

Rozdział 3
Rola menedżera w sytuacjach konfliktowych

3.1. Definicja, źródła i rodzaje konfliktów w organizacjach
3.2. Formy zarządzania konfliktami
3.3. Menedżer w sytuacji konfliktowej

Rozdział 4
Rola menedżera w spółce M&MR Trading Polska – badania

4.1. Cel i metodologia badań
4.2. Charakterystyka spółki M&MR Trading Polska
4.3. Zadania i rola menedżera w M&MR Trading Polska

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, rysunków i wykresów

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto