rola wybranych służb publicznych w zakresie profilaktyki antyalkoholowej na terenie Gdyni

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Organizacja i struktura systemu przeciwdziałania alkoholizmowi w Polsce

1.1. Zjawisko alkoholizmu
1.2. Profilaktyka i leczenie choroby alkoholowej
1.3. Organizacja systemu zapobiegania alkoholizmowi

Rozdział 2
Organizacja systemu przeciwdziałania alkoholizmowi w Gdyni

2.1. Rola organów gminy i podległych im jednostek organizacyjnych
2.2. Cele, kierunki działań i zadania programu profilaktyki antyalkoholowej w Gdyni
2.3. Zasady obrotu alkoholem w Gdyni

Rozdział 3
Działania wybranych organów administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania problemowi alkoholowemu na terenie Gdyni

3.1. Rola i efekty działań Policji
3.2. Rola i efekty działań Straży Miejskiej
3.3. Rola i efekty działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zakończenie
Streszczenie
Bibliografia
Wykaz tabel i wykresów

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto