Sposobów motywacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym do podjęcia nauki.

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Motywowanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do nauki

1.1. Pojęcie motywacji
1.2. Modele motywacji
1.3. Właściwości motywacji do uczenia się
1.4. Nauczyciel w procesie motywowania uczniów

Rozdział 2
Metodologia badań

2.1. Cel i przedmiot badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzędzie badawcze
2.4. Teren i organizacja badań

Rozdział 3
Analiza badań własnych

3.1. Struktura badanej grupy
3.2. Analiza i interpretacja wyników badań własnych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto