Utworzenie przedsięwzięcia biznesowego: biznesplan nowoczesnego hotelu

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


1. Podsumowanie wykonawcze………..5

2. Analiza branży i koncepcja biznesu………… 7
2.1 Analiza PEST………… 10
2.2 Analiza PORTER………… 13
2.3 Koncepcja biznesu………… 16
2.5 Nazwa firmy………… 17
2.6 Forma prawna………… 19
2.6 Kwalifikacja założyciela………… 23

3. Produkty i usługi.

3.1 Opis oferowanych usług………… 25
3.2 Charakterystyki wyróżniające oferowane usługi………… 28
3.3 Wykorzystywane technologie ………..30
3.4 Zasoby przedsiębiorstwa………… 31
3.5 Możliwość dalszego rozwoju………… 34

4. Analiza rynku – wprowadzenie.

4.2. Segmentacja rynku………… 44
4.3 Analiza popytu i konkurencji………… 46

5. Strategia.

5.1 Misja i wizja………… 50
5.2 Analiza SWOT………… 51
5.3 Przewaga strategiczna………… 53
5.4. Cele strategiczne………… 54

6. Marketing.

6.1 Strategia marketingowa………… 57
6.2 Oferowane produkty………… 59
6.3 Cena………… 60
6.4 Promocje………… 62

7. Struktura organizacji.

7.1 Właściciel i kadra pracownicza………… 63
7.2 Pozyskiwanie pracowników……….. 65
7.3 Systemy motywacyjne i wynagrodzenie………… 65

8. Harmonogram działań………… 66

9. Analiza finansowa………… 67

10. Analiza czynników ryzyka………… 75

Zakończenie………… 77
Bibliografia……….. 79

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto