Wpływ wychowania na osiągnięcia szkolne

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


Rozdział 1
1. Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne

1.1. Pojęcie osiągnięć szkolnych………5
1.2. Rodzina jako czynnik społeczny wpływający na szkolne osiagnięcia dzieci i młodzieży………8
1.2.1. Rodzina i jej funkcje………8
1.2.2. Postawy rodzicielskie i style wychowania………11
1.3. Trudności wychowawcze i niepowodzenia szkolne………15
1.4. Podsumowanie………18

Rozdział 2
2. Osiągnięcia szkolne badanych uczniów a ich syruacja rodzinna.

2.1. Osiągnięcia badanych uczniów z języka polskiego………61
2.1.1. Umiejętności badanych uczniów w zakresie gramatyki………61
2.1.2. Umiejętności badanych uczniów w zakresie ortografii………63
2.1.3. Umiejetności badanych uczniów w zakresie redagogowania opisu………64
2.1.4. Podsumowanie………66
2.2. Sytuacja rodzinna badanych uczniów………66
2.2.1. Kultura rodzin badanych uczniów………66
2.2.2. Warunki ekonomiczne rodzin badanych uczniów………69
2.2.3. Liczba członków rodziny badanych uczniów………71
2.2.4. Podsumowanie………72

Rozdział 3
3.3. stopień uwarunkowania osiągnięć szkolnych sytuacją rodzinną badanych uczniów

3.3.1. Wpływ poziomu kulturowego rodziny na osiągnięcia szkolne badanych uczniów………32
3.3.2. Wpływ warunków ekonomicznych rodziny na osiągnięcia szkolne badanych uczniów………52
3.3.3. Wpływ liczebnoąści rodziny na osiągnięcia szkolne badanych uczniów………56
3.3.4. Podsumowanie………59

Zakończenie i wnioski………59
Bibliografia………61

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto