Zagrożenia w pracy na przykładzie branży budowlanej

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
BHP w prawie polskim

1.1.Zdefiniowanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz źródła prawa
1.2.Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
1.3.Obowiązki pracodawcy oraz pracownika w zakresie BHP
1.4.Ochrona zdrowia oraz środki ochrony indywidualnej

Rozdział II
Zagrożenia zawodowe oraz ryzyka wynikające z prac budowlanych

2.1 Czynniki niebezpieczne i szkodliwe występujące w miejscu pracy
2.2 Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe
2.3 Opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
2.4 Zachowanie BHP przy robotach budowlanych
2.5 Odpowiedzialność w budownictwie za przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy
2.6 Ochrona przeciw pożarowa

Rozdział III
Analiza BHP w przedsiębiorstwie budowlanym

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
3.2 Zagrożenia, które występowały w trakcie prowadzenia robót budowlanych
3.3 Standardy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie budowlanym XYZ
3.4 Ergonomia pracy w przedsiębiorstwie budowlanym XYZ
3.5 Funkcjonowanie kontroli bezpieczeństwa pracy w XYZ
3.6 Ocena przedsiębiorstwa XYZ pod względem BHP

Zakończenie

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto