Kategoria: Gastronomia Hotelarstwo

Gotowe prace z hotelarstwa – gotowe prace licencjackie i magisterskie z hotelarstwa

Dania barowe-produkcja i systemy ekspedycji.

Przez administrator

1. Wstęp………3 2. Dania barowe i ich rodzaje………5 3. Organizacja ekspedycji dan barowych………11 4. Sposób przyrzadzania dan barowych – przepisy………20 5. Podsumowanie………28 6. Bibliografia ………30 7. Wykaz ilustracji………31

Jakość usług hotelarskich – standard ISO 9000.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział 1. Jakość usługi hotelarskiej w świetle literatury……….5 Rozdział 2. Metodologia badan……….17 2.1. Pojęcie badan jakosciowych……….17 2.2. Przedmiot i cele badan……….18 Rozdział 3. Jakość usług hotelarskich………21 3.1. Rynek usług hotelarskich………21 3.2. Czynniki kształtujące jakosc usług hotelarskich………24 3.3. Systemy jakosci………29 3.4. System zapewnienia jakosci wedlug norm serii ISO 9000………36 3.5. Uslugi hotelarskie a system ISO 9000………42 Rozdział 4. Wzorce jakosciowe w hotelarstwie w odniesieniu do materialnej infrastruktury………46 4.1. Pojęcie kategoryzacji i jej rozwój historyczny w Polsce do 1997 roku……….46 4.2. Kategoryzacja hoteli w Ustawie o Uslugach Turystycznych z dnia 29.08.1997 r……….53 4.3. Wzorce jakosciowe upowszechniane przez środowisko hotelarzy………57 4.3.1. System rekomendacji hoteli……….57 4.3.2. Konkursy jakosci………62 Rozdział 5. Analiza wyników badan………70 Zakończenie………77 Bibliografia………79

Informatyzacja obslugi hoteli

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. 1.1. Poczatki hotelarstwa – rys historyczny……….4 1.2. Podstawowe pojęcia – definicje……….9 1.3.Wymogi eksploatacyjne………14 1.4. Struktura zarządzania hotelem………16 1.5. Normy ISO 9000 w hotelu……….20 Rozdział II 2.1. Elementy skladowe współczesnego komputera………28 2.2. Optymalna konfiguracja komputera………33 2.3. Dobór odpowiedniego oprogramowania………34 3.1. Podzial sieci komputerowej ze wzgledu na zasieg………38 3.2. Podstawowe topologie sieci komputerowych………39 3.3. Popularne protokoly transmisji………42 4.1. Unix………44 4.2. Linux………45 4.3. Novell NetWare………46 4.4. Windows XP………47 4.5. Windows 2000………50 6.1. "Fidelio" – Micros Systems, Inc……….57 6.2. "ReHot" – GiP Sp z o.o……….71 6.3. „ProHott-2000” – HS Partner Pro-Test S.A……….78 Podsumowanie………88 Bibliografia………89 Spis tablic i rysunków………92 Zalaczniki………94

Rozwój bazy hotelowej w aspekcie rozwoju ruchu turystycznego

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Pojecia i definicje zwiazane z opracowaniem 1.1. Pojecia zwiazane z turystyka………6 1.2. Kryteria podzialu turystyki ……… 9 1.3. Rodzaje turystyki – z wyszczególnieniem turystyki etnicznej ……… 12 1.4. Uslugi hotelarskie – kryteria podzialu ………18 1.5. Rola usług gastronomicznych w hotelarstwie ………22 Rozdział II. Tendencje rozwoju ruchu turystycznego 2.1. Geneza pochodzenia turystyki………27 2.2. Polska turystyka na zakrecie………28 2.3. Informacje dotyczace ruchu turystycznego………30 2.4. Informacje dotyczace hotelarstwa………34 Rozdział III. Działalność wyspecjalizowanych podmiotów posrednictwa i organizacji w turystyce 3.1. Podstawowe pojęcia i definicje ………37 3.2. Hotel – biuro podrózy. Czy moze byc lepiej? ………49 3.3. Rozwój hotelarstwa jako czynnik stymulujacy dzialalnosc posrednictwa i organizacji w turystyce………54 3.4. Skala działalności podmiotu a stopien ryzyka………55 3.5. Formy organizacji sprzedaży usług a ryzyko handlowe………56 Rozdział IV. Korzystne polozenie Bialegostoku, okolic i regionu potencjalnym atutem rozwoju ruchu turystycznego 4.1. Ogólna charakterystyka województwa………59 4.2. Glówne centra turystyczne Podlasia………63 4.3. Charakterystyka bazy materialnej, jej elementy i funkcje………72 Zakończenie………90 Zalaczniki………92 Bibliografia………103

Centrum sportowo-rekreacyjne jako usluga towarzyszaca w hotelu XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Hotel i usługi hotelarskie 1.1 Historia rozwoju hotelarstwa na swiecie i w Polsce 1.2 Podstawowe pojęcia w hotelarstwie 1.3 Definicja usług hotelarskich 1.4 Rodzaje i podzial usług hotelarskich Rozdział II Charakterystyka centrum sportowo-rekreacynego 2.1 Podstawowe definicje 2.2 Przyczyny tworzenia odnowy biologicznej w hotelach 2.3 Rola hotelowego centrum sportowo-rekreacyjnego 2.4 Korzysci z posiadania centrum rekreacji i odnowy biologicznej 2.5 Elementy centrum sportowo-rekreacyjnego w hotelu 2.5.1 Basen 2.5.2 Sauna 2.5.3 Solarium 2.5.4 Silownia 2.5.5 Gabinet masazu 2.5.6 Squash 2.5.7 Kregle 2.5.8 Zewnetrzne zespoly zwiazane z rekreacja i wypoczynkiem Rozdział III Oferta usług XYZ w hotelu XXX 3.1 Ogólna charakterystyka hotelu XXX 3.2 Oferta usług XYZ w hotelu XXX 3.3 Oferta konkurencyjnego klubu rekreacyjnego Podsumowanie i wnioski koncowe Spis tabel, schematów, rysunków i zdjec Bibliografia

Strategia restrukturyzacji dla hotelu XYZ.

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział I. Cele i funkcje restrukturyzacji podmiotu gospodarczego 1.1 Restrukturyzacja jako celowa zmiana………… 5 1.2 Przyczyny dzialan restrukturyzacyjnych………… 16 1.3 Fazy procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa………… 18 1.4 Struktura procesu restrukturyzacji …………20 1.5 Zagrozenia dla zmian i sposoby zapobiegania …………22 Rozdział II. Specyfika zarządzania hotelem 2.1 Zakres oferty – rodzaje produktów hotelowych………… 26 2.2 Struktura organizacyjna hotelu …………32 2.3 Zarządzanie finansami hotelu …………34 2.4 Istota zarządzania marketingowego …………35 2.5 Pozostale aspekty procesu zarzadczego …………38 2.5.1 Analiza oplacalnosci inwestycji hotelowych………… 38 2.5.2 Uruchomienie hotelu …………39 2.5.3 Budowa hotelu………… 42 Rozdział III. Analiza wybranego procesu restrukturyzacji hotelu XYZ 3.1 Charakterystyka podmiotu …………48 3.2 Charakterystyka otoczenia ekonomicznego i jego wpływ na perspektywy rozwojowe………… 51 3.3 Przyczyny i zakres zmian …………53 3.4 Skutki zmian………… 53 Rozdział IV. Techniki i metody wykorzystane w procesię restrukturyzacji hotelu XYZ 4.1 Analiza zakresu wdrazanego programu restrukturyzacyjnego …………58 4.1.1 Restrukturyzacja majatkowa …………58 4.1.2 Restrukturyzacja organizacyjna………… 59 4.1.3 Restrukturyzacja technologiczna………… 62 4.1.4 Restrukturyzacja zatrudnienia………… 65 4.1.5 Restrukturyzacja sfery marketingu i strategii …………66 4.2 Wnioski z analizy ekonomicznej: analiza SWOT………… 66 Wnioski………… 67 Literatura………… 69 Zalacznik 1. …………71 Restrukturyzacja finansowa – case study………… 71 Zalacznik 2. …………74 Struktura hotelu 1 …………74 Zalacznik 3………… 77 Struktura hotelu 2………… 77 Spis tabel …………79 Spis rysunków………… 79

System organizacji i funkcjonowania usług hotelarskich.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Hotel i usługi hotelarskie 1.1 Zarys rozwoju hotelarstwa w Polsce i na swiecie………5 1.2 Podstawowe pojęcia w hotelarstwie………13 1.3 Definicja usług hotelarskich………15 1.4 Rodzaje i podzial usług hotelarskich………19 1.4.1 Podstawowe usługi hotelarskie………21 1.4.2 Uslugi hotelarskie o wyzszym standardzie………22 1.4.3 Korzysci z posiadania dodatkowych usług hotelarskich………28 Rozdział II. Organizacja działalności hotelarskiej 2.1 Rodzaje działalności i ich aspekty organizacyjne………31 2.2 Organizacja pracy………32 2.3 Zaopatrzenie i magazynowanie………35 2.4 Systemy rezerwacji………36 2.5 Imprezy specjalne………38 2.6 Systemy rozliczen………43 2.7 Jakość w hotelarstwie………43 Rozdział III. Organizacja i funkcjonowanie usług hotelarskich w hotelu X i hotelu Y 3.1 Ogólna charakterystyka hotelu X i hotelu Y………47 3.2 Ocena porównawcza systemu organizacji w hotelu X i w hotelu Y………48 3.3 Ocena porównawcza usług oferowanych przez hotel X i hotel Y………50 Podsumowanie i wnioski koncowe………54 Bibliografia………55 Spis tabel i rysunków………56

Organizacja pracy sluzb hotelowych na przykładzie wybranych hoteli.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Typy zakladów hotelarskich 1.1. Definicja i pojecie zakladu hotelarskego ………. 6 1.2. Typy zakladów hotelarskich i przepisy kategoryzacyjne w prawie polskim ……….6 1.2.1. Hotele ………. 7 1.2.2. Motele ………. 7 1.2.3. Pensjonaty ……….7 1.2.4. Kempingi ……….8 1.2.5. Domy wycieczkowe ………. 8 1.2.6. Schroniska mlodziezowe ……….8 1.2.7. Schroniska………. 8 1.2.8. Pola biwakowe ……….8 1.3. Ogólna ocena i stan polskiej bazy hotelowej ………. 11 Rozdział II. Charakterystyka podstawowych sluzb hotelarskich z uwzglednieniem funkcji hotelu 2.1. Recepcja i służby parterowe ……….15 2.2. Sluzby pieter ………. 17 2.3. Dzial gastronomiczny ………. 19 2.4. Sluzby zespolu rekreacyjno-sportowego ………. 21 2.5. Sluzby zespolu wielofunkcyjnego ………. 21 Rozdział III. Charakterystyka wybranych hoteli 3.1. Hotel Marriott ………. 23 3.2. Hotel Vera ………. 27 3.3. Hotel Jan III Sobieski ………. 29 Rozdział IV. Analiza porównawcza 4.1. Profil gosci analizowanych hoteli ………. 32 4.2. Róznice w strukturze organizacyjnej hoteli ………. 33 4.3. Zakres usług swiadczonych w hotelach ……….35 Zakończenie ……….38 Spis tabel ……….39 Spis wykresów ………. 39 Spis zdjec ……….39 Bibliografia ……….40

Kultura obslugi w hotelu i jej wpływ na sprzedaz usługi turystycznej

Przez administrator

Wstęp ………… 2 Rozdział I. Uslugi i ich istota 1.1 Klasyfikacja usług ………… 3 1.2 Funkcje i cechy usług ………… 17 1.3 Istota, cechy i rodzaje usług turystycznych ………… 23 Rozdział II. Hotelarstwo i jego zadania 2.1 Rozwój hotelarstwa w Polsce i na swiecie …………35 2.2 Cechy usług hotelarskich………… 40 2.3 Klasyfikacja obiektów hotelarskich ………… 56 Rozdział III. Kultura obslugi w hotelu 3.1 Kultura i jej znaczenie w organizacji …………64 3.2 Odpowiedni personel jako gwarancja wlasciwej obslugi klientów …………69 3.3 Wlasciwa obsługa gosci hotelowych …………79 Zakończenie ………… 88 Literatura………… 89 Spis rysunków …………91 Spis tabel …………92

Techniczne i organizacyjne aspekty działalności hotelarskiej.

Przez administrator

Wstęp………….. 2 Rozdział I. Hotel jako przedsiebiorstwo 1.1. Pojęcie, funkcje i rodzaje obiektów noclegowych …………..3 1.2. Hotel w ekonomice turystyki………….. 6 1.3. Działalność wytwórcza i uslugowa hoteli …………..10 1.3.1 Dyrekcja i zarzad …………..10 1.3.2 Recepcja i hall………….. 10 1.3.3 Sluzby pietrowe i korytarzowe …………..11 1.3.4 Gastronomia hotelu………….. 12 1.4. Rynek usług hotelarskich………….. 14 Rozdział II. Organizacja i technika pracy hotelu 2.1. Budynek i urzadzenia hotelu …………..19 2.2. Charakterystyka produktów hotelu …………..24 2.3. Pracownicy hotelu i ich zadania …………..28 2.4. Technika pracy hotelu …………..32 2.5. Zatrudnienie i praca w hotelach …………..38 Rozdział III. Organizacja i technika pracy hotelu XYZ 3.1. Podstawowe informacje o hotelu XYZ………….. 41 3.2. Działania marketingowe …………..43 3.3. Aspekty ekonomiczne funkcjonowania hotelu XYZ …………..44 3.4. Wykorzystanie bazy noclegowej …………..46 3.4.1 Zaplecze noclegowe …………..49 3.4.2 Restauracja………….. 49 3.4.3 Sale konferencyjne …………..50 3.5. Perspektywy rozwoju, szanse i zagrozenia …………..50 Wnioski …………..52 Bibliografia………….. 58 Spis rysunków, wykresów …………..59 Spis fotografii …………..59

Animacja czasu wolnego w hotelu.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Omówienie problematyki czasu wolnego………7 1.1 Zarys rozwoju rekreacji i animacji 1.2 Pojęcie animacji czasu wolnego 1.3 Role i metody animacji Rozdział II Animacja czasu wolnego w hotelu………18 2.1 Zajecia sportowe i rekreacyjne 2.2 Organizacja czasu dla dzieci i młodzieży – gosci hotelowych 2.3 Organizacja czasu dla doroslych Rozdział III Zawodowa sylwetka animatora czasu wolnego w hotelu………34 3.1 Predyspozycje zawodowe animatora 3.2 Typy osobowosciowe osób wykonujacych prace animatora 3.3 Sytuacje trudne zwiazane z wykonywaniem zawodu animatora Podsumowanie………46 Wykaz publikacji wykorzystany przy pisaniu pracy

Segmentacja w hotelarstwie na podstawie hotelu XYZ.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Historia hotelarstwa 1.1.Poczatki usług hotelarstwa na swiecie……….5 1.2 Poczatki usług hotelarskich w Polsce……….8 1.3. Hotelarstwo po II wojnie swiatowej do wspólczesnosci……….11 Rozdział II. Rodzaje obiektów hotelarskich 2.1. Podzial i klasyfikacja obiektów hotelowych. ………14 2.2. Kategoryzacja obiektów hotelowych. ………23 sRozdział III. Kryteria segmentacji gosci hotelowych 3.1. Segmentacja ze wzgledu na cel podrózy……….32 3.2. Segmentacje ze wzgledu na koszty……….36 Rozdział IV. Przyklad hotelu 4.1. Metodologia i przebieg badan. ………39 4.2. Analiza wyników badan……….40 4.3. Wnioski. ………52 Zakończenie ………54 Bibliografia ………54 Spis rysunków ………56 Spis wykresów ………58

Hotel XYZ jako rozwijajacy się podmiot na rynku turystyczno-hotelarskim.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Tendencje zmian we wspólczesnej turystyce. 1.1. Istota i funkcje wspólczesnej turystyki……….4 1.2. Turystyka a zmiany w stylu zycia czlowieka……….7 1.3. Turystyka w Unii Europejskiej……….10 1.4 Idea hotelarstwa……….17 Rozdział II Czynniki kształtujące jakosc usług hotelarskich. 2.1. Pojęcie klasyfikacji, kategoryzacji i standardu……….22 2.2. Czesci skladowe współczesnego hotelu. Funkcje poszczególnych zespolów……….24 2.3. Przykladowe schematy organizacyjne hoteli……….37 2.4. Wymagania eksploatacyjne standardy wyposazenia i procedury obslugi……….42 Rozdział III Biznes plan hotelu XYZ. 3.1. Streszczenie projektu przedsiewziecia……….47 3.2. Plan marketingowy. Zalozenia planu marketingowego……….48 Zakończenie……….61 Bibliografia……….62

Wybrane procesy logistyczne na podstawie Hotelu De Silva.

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział 1. Wybrane procesy logistyczne w hotelarstwie 1.1.Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelowego……….3 1.1.1.Pojęcie i rodzaje hoteli……….3 1.1.2. Zasady organizacji pracy w hotelach ……….7 1.2. Wybrane procesy logistyczne w hotelach……….12 1.2.1 Logistyka zaopatrzenia……….20 1.2.2 Logistyka dystrybucji……….24 Rozdział 2. Charakterystyka hotelu De Silva 2.1. Historia powstania hotelu De Silva na tle przeksztalcen w sektorze hotelarskim i rynku przewozów lotniczych……….29 2.2. Lokalizacja i wyposazenie obiektu ……….33 2.3. Struktura organizacyjna, zatrudnienie i zakres kompetencji pracowników ……….38 Rozdział 3. Analiza wybranych procesów logistycznych w hotelu De Silva 3.1. Logistyka zaopatrzenia w hotelu De Silva ……….52 3.2. Logistyka dystrybucji w hotelu De Silva ……….58 Zakończenie ……….68 Bibliografia ……….69 Akty prawne ……….71 Pozycje artykulowe ……….71 Strony internetowe ……….71 Spis rysunków ……….72 Spis tabel ……….73 Spis wykresów ……….73 Zalaczniki ……….74

Standardy obslugi w obiekcie hotelarskim na przykładzie Hotelu XYZ.

Przez administrator

Wstęp, cel pracy i metodologia badan……….5 Rozdział I Hotelarstwo w literaturze. 1.1. Geneza hotelarstwa na swiecie……….7 1.2. Rys historyczny rozwoju hotelarstwa w Polsce……….12 1.3. Kategoryzacja i klasyfikacja obiektów hotelarskich……….16 Rozdział II Standardy swiadczenia usług zwiazanych z pobytem gosci w zakładzie hotelarskim……….21 2.1. Pojęcie usługi hotelarskiej……….21 2.2. Cechy i podzial usług hotelarskich……….22 2.3. Uslugi podstawowe i dodatkowe……….24 2.4. Jakość usług hotelarskich……….27 2.5. Zarządzanie jakoscia usług hotelarskich……….29 Rozdział III Standardy obslugi w Hotelu X. 3.1. Ogólne zasady pracy w recepcji……….32 3.2. Rezerwacja indywidualna i grupowa……….33 3.3. Procedura rezerwacji……….34 3.3.1. Glówne zasady rezerwacji……….34 3.3.2. Potwierdzenie rezerwacji……….35 3.3.3. Rezygnacja z rezerwacji……….36 3.4. Check-in/ check-out……….38 3.4.1. Sciezka check-in……….38 3.4.2. Sciezka check- out……….42 3.5. Procedura postępowania w przypadku koniecznosci wejscia do pokoi hotelowych w towarzystwie osób z zewnatrz……….43 3.6. Zasady obslugi Goscia VIP……….44 3.7. Czynnosci Recepcjonisty podczas zmiany dziennej……….47 3.8. Czynnosci recepcjonisty podczas zmiany nocnej……….48 3.9. Procedura housekeeping……….49 3.9.1. Ogólne zasady dotyczace służby pieter……….49 3.9.2 Postepowanie pokojowej w trakcie wykonywania obowiazków……….50 3.9.3 Postepowanie z przedmiotami pozostawionymi przez Gosci……….56 3.9.4 Specjalne zyczenia Gosci……….56 3.9.5. Kontrola posprzatanych pomieszczen……….58 3.10. Procedury obslugi kelnerskiej……….59 3.10.1 Procedury obslugi Goscia w restauracji……….60 3.11. Harmonogram pracy dzialu technicznego……….67 Rozdział IV Opinie gosci na temat jakosci swiadczonych uslug. 4.1. Charakterystyka uczestników ankiety……….68 4.2. Opinie Gosci na temat poziomu obslugi w Hotelu X……….71 Zakończenie……….82 Bibliografia……….84 Spis tabel……….88 Spis rysunków……….88 Spis wykresów……….88 Zalacznik……….89

Przystosowanie obiektów hotelarskich do obslugi osób niepelnosprawnych.

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Wprowadzenie. 1.1 Osoby niepelnosprawne w Polsce (wielkosc populacji, struktura i dynamika zmian)………..8 1.2 Rodzaje niesprawnosci………..13 1.3 Elementy antropometryczne i ergonomiczne………..18 Rozdział II Przystosowanie obiektów hotelowych do potrzeb osób niepelnosprawnych. 2.1 Elementy zagospodarowania zewnetrznego………..21 2.2 Pion pobytowy w hotelu: wezel wejsciowy, recepcja, punkty obslugowe i jednostki mieszkalne………..23 2.3 Hotelowe wezly higieniczno-sanitarne………..28 2.4 Komunikacja pozioma i pionowa………..33 2.5 Pion gastronomiczno-zywieniowy i wielofunkcyjny……….34 2.6 Rekreacja wewnetrzna i zewnetrzna………..38 Rozdział III Standard obslugi niepełnosprawnych gosci w obiekcie hotelarskim………..45 Rozdział IV Krajowe podstawy formalno prawne zwiazane z przystosowaniem obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepelnosprawnych………..48 Zakończenie………..50 Bibliografia………..52 Spis tabel i rysunków………..54

Analiza funkcjonowania obiektów hotelarskich na przykładzie XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Hotel i usluga hotelarska – specyfika pojec 1.1. Historia hotelarstwa w polsce i na swiecie 1.1.1. Rozwój hotelarstwa na swiecie 1.1.2. Rozwój hotelarstwa w Polsce 1.2. Hotel jako przedsiebiorstwo turystyczne 1.2.1. Przedsiebiorstwo turystyczne – istota i funkcje 1.2.2. Hotel w strukturze obiektów hotelarskich 1.2.3. Kategoryzacja obiektów hotelarskich 1.3. Uslugi hotelarskie i ich charakterystyka Rozdział 2. Podstawowe zespoly funkcjonalne obiektu hotelarskiego 2.1. Otoczenie i budynek 2.2. Recepcja -kluczowy komponent funkcjonowania przedsiębiorstwa hotelowego 2.3. Komunikacja wewnetrzna i transport zewnetrzny 2.4. Czesc mieszkalna i sluzba pieter 2.5. Zespól gastronomiczny Rozdział 3. Funkcjonowanie hotelu XYZ w latach 2009-2012 3.1. Powstanie i rozwój hotelu 3.2. Wielkosc i struktura ruchu turystycznego gosci w hotelu ted 3.3. Wskazniki zdolnosci uslugowej i technicznej hotelu XYZ Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis rysunków i wykresów

Analiza działalności promocyjnej Hotelu Sheraton w Krakowie.

Przez administrator

Wstęp ………….. 3 Rozdział 1. Marketing jako obszar zarządzania w przedsiębiorstwie 1.1. Istota orientacji marketingowej i charakterystyka marketingu…………..4 1.2. Proces marketingu i zarządzanie marketingiem…………..5 1.3. Zalozenia i skladniki kompozycji marketingu-mix…………..8 Rozdział 2.Promocja jako element marketingu 2.1. Podstawowe strategie oraz funkcje promocji…………..12 2.2. Znaczenie promocji dla przedsiębiorstwa (program promocji)…………..15 2.3. Podstawowe formy promocji…………..17 Rozdział 3. Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelowego 3.1. Pojęcie hotelu i obiektu hotelarskiego…………..24 3.2. Zakres usług hotelarskich………….. 26 3.3. Jakość usług hotelarskich…………..30 Rozdział 4. Raport z badan empirycznych 4.1. Historia powstania Starwood Hotel and Resorts ………….. 34 4.2. Szczególowe informacje dotyczace hoteli Sheraton w Polsce…………..35 4.3. Działalność promocyjna Hotelu Sheraton…………..42 Zakończenie…………..47 Bibliografia…………..48 Spis tabel…………..50 Spis rysunków…………..50 Zalacznik 1…………..51

Sport, spa i wellness jako oferta nowoczesnego hotelarstwa.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Istota i funkcjonowanie hotelarstwa 1.1. Miejsce hotelarstwa w gospodarce turystycznej………. 5 1.2. Istota i zakres usługi hotelarskiej………. 7 1.3. Wspólczesne tendencje w ksztaltowaniu usług hotelarskich………. 10 Rozdział II Sport, SPA i wellness jako elementy produktu turystycznego 2.1. Pojęcie SPA i Wellness………. 14 2.2. Motywy podrózy SPA i Wellness………. 17 2.3. Znaczenie rekreacji w turystyce………. 21 2.4. Uslugi w ramach obiektów rekreacyjnych oraz SPA i Wellness………. 24 Rozdział III Badanie wspólczesnej oferty hoteli w zakresię sportu, SPA i wellness – w świetle badan wlasnych………. 28 3.1. Metodologia badan………. 28 3.2. Motywy wyboru hotelu, który organizuje usługi w zakresię SPA………. 28 3.3. Opinia badanych o uslugach SPA w hotelu………. 33 3.4. Oczekiwania i postulaty badanych wobec organizacji usług SPA w hotelach………. 43 Zakończenie………. 45 Bibliografia………. 47 Spis tabel ……….49 Spis rysunków………. 50 Aneks ……….51

Zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelu XYZ.

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział I Istota i rola zarządzania zasobami ludzkimi. 1. Pojęcie, rola i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi…………4 1.2. Cel zarządzania strategicznego zasobami ludzkimi…………9 1.3. Operacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi…………13 1.4. Planowanie personelu firmy…………16 Rozdział II System motywacji pracowników. 1. Pojęcie i znaczenie motywacji…………23 2. Modele motywacji…………25 3. Materialne i pozamaterialne instrumenty motywacji…………29 Rozdział III Kształtowanie wielkosci i struktury zatrudnienia w Hotelu XYZ. 1. Elementy strategii personalnej i zatrudnienia w Hotelu XYZ…………51 2. System okresowych ocen i awansów pracowników w Hotelu XYZ…………57 3. Selekcja i rekrutacja w Hotelu XYZ…………59 Rozdział IV Diagnoza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w Hotelu XYZ. 1. Analiza i ocena liczby i struktury zatrudnionych…………63 2. Ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi…………76 3. Analiza i ocena systemu motywacji…………84 Zakończenie…………86 Bibliografia…………88 Spis tabel…………90 Spis schematów…………91

Promocja Uslug Turystycznych na przykładzie biura podrózy 'Panorama – Tour’

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Turystyka 1. Geneza turystyki 2. Funkcje turystyki 3. Uslugi turystyczne 4. Czynniki wpływajace na rozwój turystyki Rozdział II Marketing w turystyce 1. Charakterystyka marketingu 2. Rola marketingu 3. Uslugi a marketing mix 4. Koncepcje marketingu 5. Promocja Rozdział III Promocja w turystyce 1. Charakterystyka Biura Podrózy 'Panorama – Tour’ 2. Charakterystyka usług oferowanych przez Biuro Podrózy 'Panorama – Tour’ 3. Stosowane metody promocji przez Biuro Podrózy 'Panorama – Tour’ Zakończenie Bibliografia Spis tabel i wykresów Aneks

Perspektywa rozwoju bazy hotelowej XYZ.

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Pojecia zwiazane z baza hotelowa ………. 4 1.1 Baza Hotelowa………. 4 1.2 Uslugi hotelarskie………. 10 1.3 Baza Noclegowa………. 14 Rozdział II Ogólna charakterystyka miasta XYZ 2.1 Historia XYZa………. 24 2.2 Demografia………. 25 2.3 Znani XYZanie………. 27 2.4 Kultura………. 31 2.5 Zabytki ………. 32 2.6 Sport………. 33 2.7 Transport………. 34 2.8 Miasta Partnerskie………. 37 2.9 Promocja Miasta – Marka Miasta………. 43 2.9.1 Marka Miasta………. 43 2.9.2 Idea marki XYZ………. 44 2.9.3 Logo marki………. 44 2.9.4 Marka turystyczna Open Hair………. 46 2.9.5 Produkty promocyjne Open Hair………. 46 3.0 Rewitalizacja ………. 48 3.1 Patronka Miasta………. 54 Rozdział III Ogólna charakterystyka wybranych hoteli 3.1 Charakterystyka hotelu Modrzew ………. 40 3.1.1 Polozenie………. 40 3.1.2.Wyposazenie………. 41 3.1.3 Uslugi oferowane przez hotel………. 43 3.2 Charakterystyka zajazdu Pólboru ………. 48 3.2.1 Polozenie………. 48 3.2.2.Wyposazenie………. 48 3.2.3 Uslugi oferowane przez zajazd………. 49 3.3 Charakterystyka osrodka wypoczynkowego MOSiR ………. 50 3.3.1 Polozenie………. 50 3.3.2.Wyposazenie………. 51 3.3.3 Uslugi oferowane przez osrodek wypoczynkowy………. 52 3.4 Charakterystyka hotelu Trax ……….73 3.4.1. Polozenie……….73 3.4.2 Wyposazenie……….73 3.4.3 Uslugo oferowane przez hotel ……….74. 3.5 Charakterystyka gospodarstwa agroturystycznego Poborowinki ……….74 3.5.1 Polozenie ……….74 3.5.2 Wyposazenie ……….75 3.5.3 Uslugi oferowane przez gospodarstwo agroturystyczne ……….76 3.6 Charakterystyka gospodarstwa agroturystycznego – XYZ ……….77 3.6.1 Polozenie ……….77 3.6.2 Wyposazenie ……….77 3.6.3 Uslugi oferowane przez gospodarstwo agroturystyczne ……….78 3.7 Perspektywy rozwoju hoteli ……….79 Zakończenie. Bibliografia. Spis Tabel ………. 60 Spis Rysunków ………. 60

Spa i Wellness jako oferta nowoczesnego hotelarstwa.

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Istota i funkcjonowanie hotelarstwa 1.1 Hotelarstwo na wspólczesnym rynku turystycznym………. 6 1.1.1. Hotelarstwo na swiecie ……….7 1.1.2. Hotelarstwo w Polsce ……….8 1.2. Specyfika usługi hotelarskiej ……….9 1.3.Jakość jako istotny element usługi hotelarskiej………. 15 Rozdział II SPA i wellness we wspólczesnym hotelarstwie 2.1.Pojecia SPA & Wellness ……….21 2.2 Rola hoteli Spa i Wellness na rynku turystycznym………. 24 2.3.Gosc hotelu Spa & Wellness ……….26 2.4. Aktualne tendencje rozwoju usług Spa & Wellness ……….29 Rozdział III Oferta Hotelu SPA & Wellness na przykładzie obiektu Hotel & SPA XYZ 3.1. Cel badania………. 37 3.2. Motywy wyboru hotelu przez badanych ……….40 3.3. Opinia badanych o uslugach SPA & Wellness w hotelu oraz o samym obiekcie………. 42 3.4. Oczekiwania badanych wobec organizacji usług SPA & Wellness w przyszlosci………. 47 Zakończenie ……….49 Bibliografia ……….51 Spis tabel ……….52 Spis wykresów ……….53 Zalacznik- ankieta………. 54

Internetowa promocja usług hotelarskich

Przez administrator

Wstęp …………4 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia, promocja i Internet w hotelarstwie 1.1. Podstawowe terminy zwiazane z turystyka i hotelarstwem …………6 1.2. Charakterystyka rynku usług hotelarskich …………9 1.3. Marketing w hotelarstwie. Internet jako narzedzie promocji usług hotelarskich …………17 Rozdział 2. Rynek hoteli sieciowych w Polsce. Poczatki hotelarstwa. Opis promocji uslug 2.1. Historia i rozwój hotelarstwa w Polsce i na swiecie …………25 2.2. Rola Internetu w ksztaltowaniu wizerunku hotelu. Promocja usług hotelarskich na wielu plaszczyznach………… 29 Rozdział 3. Promocja wykorzystywana przez hotele w świetle badan bezposrednich 3.1. Cel badania i hipotezy badawcze. Zalozenia badawcze …………38 3.2. Ocena efektów promocji internetowej. Wyniki ankiety „Internetowa promocja usług noclegowych …………39 Wnioski………… 53 Zakończenie …………54 Bibliografia…………54 Spis rysunków………… 59 Inne …………60 Spis rysunków …………58 Spis tabel …………59 Spis zalaczników………… 60