Kategoria: Politologia Terroryzm

Prace z dziedziny Politologia Terroryzm . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Czynniki bezpieczeństwa państwowego

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa       1.1. Interpretacje zagrożeń i bezpieczeństwa………. 7 1.2. Struktura bezpieczeństwa państwowego………. 9 1.3. Strategia bezpieczeństwa państwowego………. 13 Rozdział 2 Polska jako podmiot bezpieczeństwa       2.1. Polska w wymiarze globalnym………. 21 2.2. Charakterystyka wewnętrznego bezpieczeństwa Polski ……….24 Rozdział 3 Wybrane czynniki bezpieczeństwa państwowego       3.1. Uwarunkowania naturalne ……….32 3.2. Czynniki ideologiczno-polityczne………. 34 3.3. Czynniki ekonomiczne ……….36 3.4. Czynniki społeczne ……….40 3.5. Czynniki kulturowe ……….44 Zakończenie ……….49 Bibliografia ……….51 Spis rysunków………. 56

Terroryzm na świecie

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Terroryzm na świecie 1.1. Historia terroryzmu ……….3 1.2. Walka z terroryzmem ……….6 1.3. Wybrane organizacje zwalczające terroryzm………. 6 Rozdział 2 Zagadnienia ogólne terroryzmu 2.1. Istota pojęcia terroryzmu ……….15 2.2. Typologia terroryzmu ……….17 2.3. Organizacje terrorystyczne ……….19 Rozdział 3 Zagrożenia terrorystyczne 3.1. Porwania samolotów ……….24 3.2. Zamachy bombowe ……….26 Zakończenie………. 31 Spis rysunków, tabel, wykresów ……….34 Galeria rysunków………. 35

Kwestia czeczenska w okresie prezydentury Wladimira Putina.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Czeczenia najslabsze ogniwo wielonarodowej rosyjskiej mozaiki. 1. Czeczenia w zarysię geografia, kultura i dzieje historyczne………9 2. Mala, zwycieska wojenka elementem kampanii wyborczej Wladmira Putina………16 3. Polityka czeczenizacji rozwiazaniem problemu czeczenskiego. Rosyjskie wycofanie się z Czeczenii………25 Rozdział II. Wpływ wojny na sprawy wewnetrzne Federacji Rosyjskiej. 1. Zagrozenie dla bezpieczenstwa państwa………31 2. Wzrost wpływów resortów silowych. Spadek prestizu oraz oslabienie armii federalnej w Czeczenii………42 3. Wzrost autorytaryzmu w Rosji………47 Rozdział III. Nie widziec, nie slyszec i nie mówic spolecznosc miedzynarodowa wobec konfliktu. 1. Metody i srodki walki w Czeczenii a miedzynarodowy system ochrony praw czlowieka………56 2. Czeczenia na tle stosunków Rosji z Unia Europejska………64 3. Czeczenia w stosunkach Rosji ze Stanami Zjednoczonymi………67 Zakończenie ………71 Bibliografia ………74 Summary ………85

Historia terroryzmu.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Podstawowe zagadnienia dotyczace terroryzmu. 1.Definicja terroryzmu………6 2.Geneza terroryzmu………8 3.Typologia terroryzmu………12 Rozdział II. Poczatki terroryzmu 1.Historia Assasynów………18 2.Historia Ninja………21 3.Historia Kamikadze………22 Rozdział III. Terroryzm wspólczesny. 1.Próba zdefiniowania terroryzmu wspólczesnego………28 2.Problem wyzwolenia Palestyny………30 3.Innowacyjna dzialalnosc terrorystyczna Al.-Kaidy………31 4.Czy terrorysci mogli zarobic na zamachach?………33 5.Terroryzm jako zagrozenie dla współczesnego swiata………35 Rozdział IV. Najistotniejsze zamachy terrorystyczne 1.Najbardziej znane ataki terrorystyczne………42 2.Wspólczesne organizacje terrorystyczne wedlug raportu Departamentu Stanu USA……….43 Zakończenie………46 Literatura

Zjawisko terroryzmu i próby jego zwalczania. Aspekt pedagogiczny.

Przez administrator

Wstęp i metodologia Rozdział 1 Podstawowe zagadnienia 1.1. Definicja i pochodzenie slowa terroryzm 1.2. Rodzaje terroryzmu 1.2.1. Terroryzm miedzynarodowy i wewnetrzny 1.2.2. Terroryzm polityczny 1.2.3. Inne rodzaje terroryzmu 1.3. Historia terroryzmu Rozdział 2 Terroryzm po II wojnie swiatowej 2.1. Swiat w obliczu zagrozen terrorystycznych 2.2. Wybrane organizacje terrorystyczne 2.2.1. Al -Kaida 2.2.2. Hamas 2.2.3. Hezbollah 2.2.4. Inne Rozdział 3 Aktualne sfery działalności terrorystów 3.1. Wspólczesny terroryzm przypisywany fundamentalistom islamskim 3.1.1. Hiszpania i zamach w Madrycie 3.1.2. Wielka Brytania i zamach w Londynie 3.1.3. USA – World Trade Center 3.1.4. Inne Rozdział 4 Pedagogika a terroryzm 4.1. Niektóre teorie wychowania 4.2. Szkoly koraniczne- medresy 4.3. Wychowanie terrorysty 4.4. Pranie mózgu Zakończenie Bibliografia Spis tabel i rycin Oswiadczenie

Wpływ konfliktu izraelsko – palestynskiego na bezpieczenstwo międzynarodowe XXI wieku.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Konflikt izraelsko- palestynski 1.1. Geneza i przyczyny konfliktu bliskowschodniego………4 1.2. Etapy konfliktu izraelsko-arabskiego………7 Rozdział II. Spolecznosc miedzynarodowa wobec konfliktu izraelsko – palestynskiego 2.1. Rola USA w procesię pokojowym na Bliskim Wschodzie ………17 2.2. Działania Unii Europejskiej na rzecz zazegnania konfliktu………33 2.3. ONZ wobec konfliktu izraelsko-palestynskiegO……… 40 Rozdział III. Wpływ konfliktu izraelsko – palestynskego na bezpieczenstwo miedzynarodowe 3.1 Efektywność metod i środków oddzialywania spolecznosci miedzynarodowej………49 3.2. Perspektywy na przyszlosc………59 Zakończenie ………62 Biblografia ………63 Zalaczniki ………65

Rosja Putina w polskiej prasię – 'Dziennik’ i 'Newsweek.’

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I 1. O wydawcy ………..7 2. O 'Newsweeku’……….. 8 3. O 'Dzienniku’ ………..10 3.1. 'Europa Tygodnik Idei’……….. 13 Rozdział II 1. Wladimir Putin u wladzy – demokrata czy autokrata? ………..16 1.1. Car Wladimir ………..23 1.2. Poparcie społeczne ………..29 2. System wladzy w Rosji Putina. ………..31 2.1. Doktryna 'suwerennej demokracji’ ………..47 Rozdział III 1.Rosja – odbudowa czy dalszy upadek mocarstwa? ………..51 2. Czy Rosja jest panstwem surowcowym?……….. 59 3. Relacje rosyjsko- amerykanskie……….. 64 4. Rosja – UE……….. 68 5. Stosunki rosyjsko- polskie ………..78 Rozdział IV 1. Wyborczy maraton – od wyborów parlamentarnych do prezydenckich ………..88 2. Opozycja rosyjska ………..96 3. Nastepca Putina – Dmitrij Miedwiediew ………..99 Zakończenie……….. 105 Bibliografia……….. 112

Polityka i działania wybranych panstw Unii Europejskiej wobec terroryzmu międzynarodowego w XXI wieku.

Przez administrator

Rozdział I Problemy teoretyczne 1.1 Definicja i problematyka terroryzmu……….. 7 1.2 Wspólczesne oblicze terroryzmu miedzynarodowego………..11 1.3 Rodzaje i podstawowe rozróznienie terroryzmu……….. 12 1.4 Metody zwalczania terroryzmu………..14 Rozdział II Najwazniejsze organizacje dzialajace w Europie 2.1 Terroryzm etniczno-niepodleglosciowy………..17 2.2.1 IRA- Irlandzka Armia Republikanska………..17 2.2.2 ETA- Baskonia i Wolnosc………..24 2.2 Terroryzm islamski………..29 2.2.1 Al-Kaida………..29 2.3 Terroryzm lewacki………..34 2.3.1 Czerwone Brygady………..34 2.3.2 Frakcja Czerwonej Armii ………..37 Rozdział III Działania wybranych panstw UE w walce z terroryzmem 3.2 Polityka Niemiec………..45 3.3 Polityka Wielkiej Brytanii………..46 3.4 Polityka Polski………..49 Zakończenie………..56 Bibliografia Streszczenie

Wpływ terroryzmu na turystyke

Przez administrator

Wstęp, problematyka i cel pracy 1.1. Zakres tematyczny i cel pracy ………3 1.2. Problem i metody badan ………4 1.3. Przeglad literatury przedmiotu ………4 1.4. Uklad pracy ………5 Rozdział 1. Terroryzm 2.1. Definicje terroryzmu ………6 2.2. Rodzaje Terroryzmu ………10 2.2.1. Terroryzm miedzynarodowy ………10 2.2.2. Terroryzm krajowy ………11 2.2.3. Terroryzm polityczny ………12 2.2.4. Terroryzm Kryminalny………13 2.2.5. Terroryzm indywidualny i zbiorowy……… 13 2.3. Terroryzm ponowoczesny ……… 13 2.4. Wybrane organizacje terrorystyczne dzialajace w XXI wieku ……… 14 2.4.1. Hamas ………17 2.4.2. Hezbollah ……… 18 2.4.3. AL.-Kaida ……… 19 2.4.4. Kach ……… 21 2.4.5. Farc Ep ……… 21 2.4.6. Eta ……… 22 2.4.7. PPK ……… 24 2.5. Wybrane zamachy terrorystyczne wymierzone w turystów ……… 25 Rozdział 2. Rodzaje turystyki 3.1. Definicja turystyki ……… 37 3.2. Rodzaje turystyki ……… 38 Rozdział 3. Terroryzm w turystyce 4.1. Wpływ wydarzen z 11 wrzesnia 2001 roku na turystyke ……… 47 4.2. Wpływ zamachu w Nowym Jorku, na turystyke polska ……… 50 4.3. Turysci wobec zjawiska terroryzmu ……… 53 4.4. Charakterystyka badan ……… 71 4.5. Przeciwdzialanie terroryzmowi ……… 74 4.5.1. Działania Organizacji Narodów Zjednoczonych ……… 74 4.5.2. Działania Unii Europejskiej w zwalczaniu terroryzmu ………76 4.5.3. Zwalczanie terroryzmu w Polsce ……… 77 Podsumowanie ……… 81 Bibliografia……… 84 Spis tabel i rycin ……… 85 Aneks ……… 87

Barak Obama jako przywódca polityczny.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Podstawowe zagadnienia politologiczne. 1. Cechy osobowosci lidera politycznego………… 5 2. Pojęcie przywództwa politycznego………… 7 3. Definicja pojęcia władzy………… 10 4. Charyzma w swiecie polityki………..12 5. Wladza i jej charakterystyczne cechy………..14 Rozdział II. Zycie i droga polityczna Baracka Obamy 1. Sylwetka Baracka Obamy………… 16 1.1 Dziecinstwo. ………..16 1.2 Edukacja…………18 1.3.Kariera polityczna. ………..19 1.4 Zycie prywatne………… 20 2..Barack Obama jako symbol spoleczenstwa bezrasowego………..21 3. Barack Obama jako lider polityczny………… 23 Rozdział III. Barack Obama Prezydentem USA. 1. Prawybory w USA………..28 2.Kampania wyborcza 2008 w USA. ………..30 3.Notowania Baracka Obamy i Hilary Clinton………… 32 4.Wybory prezydenckie 2008 w USA…………33 Dzien 4 listopada 2008………..37 5. Pierwszy dzien Baracka Obamy………..39 6. Swiat Baracka Obamy – program, poglady………..42 7. 100 dni Baracka Obamy ………..43 Zakończenie………..47 Bibliografia.

Zjawisko terroryzmu bombowego w Europie po zamachach z 11 wrzesnia 2001 roku.

Przez administrator

Wstęp ……… 4 Rozdział I. Charakterystyka ogólna zwiazana z tematyka terroryzmu 1. Definicje terroryzmu ……… 7 2. Podstawowe rozróznienia zjawisk podobnych ……… 14 3. Terroryzm bombowy ……… 18 Rozdział II. Typologia europejskiego terroryzmu bombowego 1. Terroryzm wewnetrzny i miedzynarodowy ……… 24 2. Terroryzm jako narzedzie walki ……… 33 3. Organizacje stosujace terroryzm bombowy ……… 39 Rozdział III. Funkcjonowanie organizacji terrorystycznych 1. Środki wykorzystywane przez organizacje ……… 48 1.1. Charakterystyka materialów wybuchowych ……… 52 2. Metody działania terrorystów wykorzystujacych materialy wybuchowe ……… 56 Rozdział IV. Sposoby walki z terroryzmem bombowym w Europie 1. Organizacje powolane do rozpoznania, zwalczania i neutralizacji skutków zastosowania materialów wybuchowych ……… 64 2. Podstawowe regulacje prawne zwalczania terroryzmu w Europie ……… 73 3. Sposoby przeciwdziałania ……… 85 Zakończenie ……… 90 Bibliografia ……… 92 Streszczenie ……… 101

Lech Kaczynski jako polityk.

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział 1. Srodowisko rodzinne i edukacyjne. 1.1. Dom rodzinny ………5 1.2. Edukacja ………8 Rozdział 2. Srodowisko polityczne . 2.1. Poczatki w polityce – podziemie ………10 2.2. Działalność polityczna do 2005 r. ………16 Rozdział 3. Prezydentura 3.1. Kampania wyborcza 2005 r. ………33 3.1.1. Elementy wizerunku Lecha Kaczynskiego ………33 3.1.2. Analiza wyników wyborów ………37 3.2. Charakterystyka rzadów Prawa i Sprawiedliwosci ………42 3.2.1. Kierunki dzialan prezydenta………42 3.2.2 .Polityka w ujęciu PiS ………44 Zakończenie ………64 Bibliografia

Walka z terroryzmem w polityce zagranicznej i bezpieczenstwa Stanów Zjednoczonych.

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział 1 Terroryzm studium zagadnienia 1.1. Pojęcie terroryzmu miedzynarodowego ……….6 1.2. Formy i metody terroryzmu miedzynarodowego ……….10 1.3. Glówne organizacje terrorystyczne ……….13 1.4. Konkluzje……….20 Rozdział 2 Kierunki polityki zagranicznej i bezpieczenstwa USA w przeciwdzialaniu i zwalczaniu terroryzmu miedzynarodowego po zakonczeniu zimnej do zamachu z 11 wrzesnia 2001 roku 2.1. Zmiany w ukladzie geopolitycznym w Europie i na swiecie przeslankami do redefinicji bezpieczenstwa miedzynarodowego ……….21 2.2. Pojawienie się nowych zródel zagrozen terrorystycznych ……….25 2.3. Redefinicja interesów strategicznych Stanów Zjednoczonych w walce z terroryzmem miedzynarodowym po zimnej wojnie ……….36 2.4. Konkluzje ……….40 Rozdział 3 Redefinicja polityki zagranicznej i bezpieczenstwa USA po ataku terrorystycznym z 11 wrzesnia 2001 roku 3.1. Implikacje ataku terrorystycznego z 11 wrzesnia 2001 roku na sytuacje wewnetrzna i zewnetrzna Stanów Zjednoczonych ……….42 3.2. Narodowa Strategia Bezpieczenstwa Stanów Zjednoczonych z 2002 roku ……….52 3.3. Narodowa Strategia Bezpieczenstwa z 2006 roku ……….69 3.4. Redefinicja kierunków polityki zagranicznej i bezpieczenstwa Stanów Zjednoczonych za prezydentury Baracka Obamy ……….71 3.5. Konkluzje ……….76 Zakończenie ……….78 Bibliografia ………. 81

Republika Albanii – ksztaltowanie się systemu politycznego w latach 1991-2001.

Przez administrator

Wstęp……….. 1 Rozdział I Albania do roku 1991 1.1. Kształtowanie się narodu albanskiego ………..5 1.1.1. Iliryjskie korzenie ………..5 1.1.2. Wpływy Grecji ………..6 1.1.3. Prowincja rzymska ………..7 1.1.4. Rzady bizancjum……….. 8 1.1.5. Panowanie tureckie……….. 9 1.2. Wojny na Balkanach i utworzenie niezaleznej Albanii……….. 12 1.3. I Wojna Swiatowa, jej skutki dla narodu i państwa albanskiego ………..16 1.3.1. I Wojna Swiatowa i jej nastepstwa ………..16 1.3.2. Rzady Zogu i stosunki Albanii z Wlochami ………..17 1.4. Albania w czasię II Wojny Swiatowej……….. 21 1.4.1. Okupacja wloska ………..21 1.4.2. Okupacja niemiecka……….. 23 1.4.3. Problem Kosowa ………..24 1.5. Rzady komunistów w latach 1945-1991 ………..25 Rozdział II Od rzadów komunistycznych po demokracje i kapitalizm (1991-1997) 2.1. Upadek rzadów komunistycznych ………..32 2.1.1. Zwyciestwo postkomunistów w demokratycznych wyborach ………..32 2.1.2. Przeglad partii politycznych ………..34 2.2. Wybory parlamentarne w 1992 roku- zwyciestwo demokratów ………..38 2.3. Wprowadzenie szeregu poprawek do Konstytucji z roku 1976……….. 43 2.4. Poczatek kryzysu najwiekszego klubu parlamentarnego w 1994 roku……….. 46 Rozdział IIIKrach gospodarczy oraz ksztaltowanie się nowego systemu konstytucyjnego (1997-1998) 3.1. Bankructwa piramid oszczednosciowych……….. 50 3.1.1. Tworzenie piramid oszczednosciowych ………..50 3.1.2. Konflikty spoleczno-polityczne i 'krwawe wydarzenia’……….. 52 3.2. Przyjecie nowej ustawy zasadniczej przez parlament w 1998 roku ………..52 3.3. Analiza Konstytucji Republiki Albanii z 1998 roku ………..55 3.3.1. Parlament Republiki Albanii ………..55 3.3.2. Prezydent Republiki Albanii ………..59 3.3.3. Rzad Republiki Albanii ………..61 Rozdział IV Republika Albanii w obliczu konfliktów na Balkanach (1998-2001). 4.1. Konflikt albansko-serbski o Kosowo ………..64 4.1.1. Znaczenie Kosowa dla Albanii i Serbii 64 4.1.2. Próba rozwiazania konfliktu albansko-serbskiego przez spolecznosc miedzynarodowa ………..66 4.1.3. Zbrojny atak sil NATO ………..68 4.2. Konflikt albansko-macedonski……….. 72 4.2.1. Krótka historia Republiki Macedonii ………..73 4.2.2. Albanska mniejszosc w Republice Macedonii……….. 75 4.2.3. Konflikt w Tetovie ………..77 4.3. Scena polityczna oraz przemiany spoleczno-gospodarcze w Republice Albanii……….. 80 4.3.1. Sytuacja polityczna w Republice Albanii ………..80 4.3.2. Przemiany spoleczno-gospodarcze w Republice Albanii ………..83 Zakończenie……….. 85 Bibliografia……….. 88

Cyberterroryzm – próba poznania tego zjawiska w kontekscie bezpieczenstwa państwa i jego mieszkanców.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Cyberterroryzm – fakt czy fikcja?………5 1.1. Pojęcie cyberterroryzmu i cyberprzestepczosci 1.2. Istota cyberterroryzmu Rozdział II Cyberprzestrzen………13 2.1. Definicja cyberprzestrzeni 2.2. Cyberprzestrzen jako obiekt ataków terrorystycznych 2.2.1. Definiowanie zagrozen w cyberprzestrzeni 2.2.2. Bezpieczeństwo informatyczne 2.2.3. Infrastruktura krytyczna a cyberprzestrzen 2.3. Problem hakerstwa i haktywizmu w cyberprzestrzeni Rozdział III Cyberterroryzm jako nowa twarz terroryzmu………32 3.1. Niewidzialna grupa cyberterroryzmu 3.1.1. Terror w sieci – internet jako bron 3.1.2. Terror w powietrzu – zagrozenie bezprzewodowe 3.1.3. Arkana szpiegostwa komputerowego a bezpieczenstwo gospodarcze Rozdział IV Wiedza spoleczenstwa na temat zagrozen cyberterroryzmu i skutków jego dzialan – ankieta………42 4.1. Analiza wyników badan wlasnych Zakończenie………55 Bibliografia Aneks- ankieta

Terroryzm islamski po wydarzeniach z 11 wrzesnia 2001 roku.

Przez administrator

Wstęp …………. 3 Rozdział I Problemy globalne we wspólczesnej gospodarce swiatowej 1.1 Problemy globalne – pojecie oraz cechy…………. 5 1.2 Charakterystyka wybranych problemów globalnych…………. 7 1.2.1 Problem wyczerpywania zasobów…………. 7 1.2.2 Degradacja srodowiska naturalnego jako problem globalny…………. 10 1.2.3 Problem zadłużenia w gospodarce swiatowej…………. 13 1.2.4 Problem glodu współczesnego swiata…………. 15 1.3 Terroryzm jako najwieksze zagrozenie swiata wspólczesnego…………. 17 1.3.1 Wybrane definicje terroryzmu…………. 17 1.3.2 Historia terroryzmu…………. 19 1.3.3 Rodzaje i przyczyny zjawiska terroryzmu…………. 23 Rozdział II Wybrane organizacje terrorystyczne. 2.1 Definicja organizacji terrorystycznej, cele i funkcjonowanie…………. 27 2.2 Wybrane grupy terrorystyczne – ogólna charakterystyka…………. 29 2.2.1 Al – Kaida…………. 29 2.2.2 Hamas…………. 30 2.2.3 Hezbollah…………. 31 2.2.4 ETA…………. 33 2.2.5 IRA…………. 35 2.3 Środki i metody dzialan terrorystów…………. 36 Rozdział III Walka z terroryzmem jako wyzwanie XXI wieku 3.1 Podzial i metody dzialan antyterrorystycznych…………. 41 3.1.1 Prawno-międzynarodowe regulacje dotyczace zwalczania terroryzmu…………. 41 3.2 Wspólpraca miedzynarodowa w zakresię zwalczania terroryzmu (NATO, ONZ, UE)…………. 43 3.3 Polityka wybranych panstw wobec terroryzmu…………. 51 3.3.1 Polityka USA…………. 51 Zakończenie…………. 59 Bibliografia…………. 61

Dyplomata wobec odmiennosci kulturowych mieszkańców Europy i Swiata.

Przez administrator

Wstęp 4 Rozdział 1. Istota, rys historyczny, źródła prawa dyplomatycznego 1.1 Pojęcie prawa dyplomatycznego……….. 6 1.2. Historia protokolu dyplomatycznego……….. 9 1.3. Źródła protokolu dyplomatycznego……….. 11 1.4. Istota protokolu dyplomatycznego……….. 13 1.5. Funkcje dyplomatyczne protokolu ………..16 1.5.1. Pojęcie funkcji dyplomatycznych ………..16 1.5.2. Ewolucja funkcji ………..17 1.5.3. Rodzaje funkcji ………..20 1.5.3.1. Funkcja reprezentacyjna ………..20 1.5.3.2. Funkcja negocjacyjna ………..20 1.5.3.3 Funkcja informacyjna……….. 21 1.5.3.4.Funkcja promocyjna w dziedzinie stosunków politycznych, gospodarczych, kulturowych, naukowych ………..22 1.5.3.5.Funkcja konsularna……….. 23 Rozdział 2. Ustanawianie i utrzymywanie stosunków dyplomatycznych z państwami o odmiennych tradycjach kulturowych 2.1. Stosunki i sluzba dyplomatyczna ………..25 2.2. Nawiazanie stosunków dyplomatycznych ………..27 2.3. Istota misji dyplomatycznej……….. 29 2.3.1. Funkcje misji dyplomatycznych ………..30 2.3.2. Czlonkowie misji dyplomatycznych ………..33 2.4. Organizacja oficjalnego zycia dyplomaty w krajach odleglych……….. 38 2.4.1. Zasady i reguly obowiazujace w kontaktach zagranicznych……….. 41 2.4.2. Znaczenie tradycji dyplomatycznej w życiu codziennym ………..43 2.5. Czeste bledy popelniane przez dyplomatów. ………..44 Rozdział 3. Negocjacje dyplomatów z partnerami zagranicznymi 3.1. Ceremonia i ceremonial, etykieta ………..48 3.1.1. Protokól dyplomatyczny – zastosowanie we wspólczesnym swiecie ………..49 3.1.2. Zlote zasady wspólczesnej etykiety ………..51 3.1.3. Zasady: pierwszenstwa, starszenstwa, prawej strony, wzajemnosci, dostosowania ………..53 3.2. Rozmowy oficjalne, kurtuazyjne – sztuka nawiazywania znajomosci ;………..54 3.2.1 Wrazliwosc kulturowa – uniwersalne zachowania uwzgledniajace róznice kulturowe ………..57 3.2.2. Obyczaje cudzoziemców ………..58 3.3. Dyplomacja polska w stosunkach miedzynarodowych ………..59 3.3.1. Dyplomacja polska w relacjach z krajami Dalekiego Wschodu ………..60 3.3.2. Dyplomacja polska w relacjach z krajami Ameryki ………..63 3.4. Polska dyplomacja kulturalna po II wojnie swiatowej ………..64 Zakończenie ………..68 Bibliografia ………..70

Kurdowie – naród zapomniany przez swiat.

Przez administrator

Wstęp………2. Rozdział 1. Geneza problemu kurdyjskiego. 1.1. Polozenie geopolityczne Kurdystanu 1.2. Pochodzenie Kurdów………9. 1.3. Historia Kurdów………11. 1.4. Konkluzje………18. Rozdział 2 Tozsamosc narodowa Kurdów 2.1. Jezyk Kurdów………19. 2.2. Religia Kurdów………25. 2.3. Kultura, tradycja i nauka………33. 2.4. Kurdowie jako mniejszosc narodowa……….38. 2.5. Konkluzje………44 Rozdział 3. Dazenia niepodleglosciowe kurdów. 3.1. Rola trybalizmu w dazeniach narodowotwórczych………45. 3.2. Dazenia niepodleglosciowe tureckich Kurdów………48. 3.3. Dazenia niepodleglosciowe irackich Kurdów………56. 3.4. Perspektywy powstania państwa kurdyjskiego………64. 3.5. Konkluzje………66. Zakończenie………67. Bibliografia………69. Spis tabel, rysunków………71.

Tradycja jarmarków Polski wschodniej na przykładzie miasta Leczna od czasów najdawniejszych po XX wiek

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Rozwój jarmarków na ziemiach polskich. 1.1. Handel na ziemiach polskich w okresie X – XII wieku………4 1.2. Handel na ziemiach polskich w okresie XIII – XV wieku………7 1.3. Handel w Rzeczypospolitej w okresie XVI – XVII wieku………9 1.4. Handel w okresie rozbiorów………12 1.5. Handel w Polsce powojennej………15 Rozdział 2 Rys historyczny Lecznej. 2.1. Ziemie polskie, na których powstalo miasto Leczna………17 2.2. Lokalizacja Lecznej i jej rozwój do XVI wieku………20 2.3. Leczna w okresie XVII – XVIII wieku………23 2.4. Leczna w okresie XIX – XX wieku………26 Rozdział 3 Jarmarki w Lecznej. 3.1. Leczna osrodkiem handlu………31 3.2. Jarmarki Leczynskie w oparciu o ksiegi miejskie………35 3.3. Wspólczesne targi Leczynskie………87 Zakończenie………88 Nota bibliograficzna………89

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczenstwa Unii Europejskiej w świetle Traktatu Lizbonskiego

Przez administrator

Slowa kluczowe……….3 Streszczenie……….3 Wstęp……….4 Rozdział 1 Unia Europejska jako aktor stosunków miedzynarodowych 1.1 Idea integracji Unii Europejskiej……….5 1.2 Rola miedzynarodowa Unii Europejskiej……….11 1.3 Stosunki zewnetrzne Unii Europejskiej……….14 Rozdział 2 Geneza, cele i instrumenty wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa 2.1 Powstanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa……….17 2.2 Zalozenia i cele Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa……….21 2.3 Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa ……….23 Rozdział 3 Instytucje wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa w świetle Traktatu Z Lizbony 3.1 Rozwój traktatowy UE: od Traktatu z Maastricht do Traktatu z Lizbony……….28 3.2 Glówne elementy systemu instytucjonalnego UE……….33 3.3 Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczenstwa a traktat z Lizbony……….40 Zakończenie……….43 Bibliografia……….45

Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony jako Instrument Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa – Udział Polski.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Kształtowanie EPBiO 1.1 Geneza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa Unii Europejskiej………6 1.2 Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony jako instrument WPZiB……….15 Rozdział II Udział Polski w procesię kształtowania WPZiB oraz EPBiO 2.1 Struktury odpowiedzialne za realizacje WPZiB oraz EPBiO w Polsce………29 2.2 Strategia Bezpieczenstwa Polskiego jako stanowisko w kwestii WPZiB oraz EPBiO………32 2.3 Zaangazowanie Polski w WPZiB oraz EPBiO w praktyce………36 Rozdział III WPZiB oraz EPBiO wobec panstw zrzeszonych we Wspólnocie Niepodleglych Panstw 3.1 Partnerstwo strategiczne z Federacja Rosyjska………48 3.2 Kraje Azji Srodkowej………53 3.3 Panstwa objete Europejska Polityka Sasiedztwa………56 Zakończenie………66 Spis tabel………69 Bibliografia………70

Federacja Rosyjska a Unia Europejska w okresie prezydentury Wladymira Putina.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Prezydentura Wladymira Putina w Rosji w latach 2000-2008 1. Historia Rosji do konca XX wieku 2. Zarys biografii Wladymira Putina 3. Charakterystyka prezydentury Wladymira Putina w latach 2000-2004 i 2004-2008 4. Priorytety prezydentury Wladymira Putina wobec Unii Europejskiej oraz cele w zakresię wzajemnej współpracy miedzy stronami Rozdział II Rosja i Unia Europejska-pozycja polityczna i gospodarcza na swiecie w latach 2000-2008 1. Charakterystyka gospodarki Rosji oraz jej pozycji gospodarczej na swiecie w latach 2000-2008 2. Pozycja gospodarcza Unii Europejskiej na swiecie w latach 2000-2008 3. Pozycja geopolityczna Rosji na swiecie w latach 2000-2008 4. Pozycja geopolityczna Unii Europejskiej w okresie 2000-2008 Rozdział III Stosunki na plaszczyznie politycznej miedzy Rosja a Unia Europejska po 2000 roku (do 2008 roku) 1. Formalizacja wzajemnych stosunków miedzy Rosja a Unia Europejska za prezydentury Wladymira Putina (2000-2008) 2. Wspólpraca polityczna na szczycie miedzy Rosja a Unia Europejska w kontekscie rozszerzenia granic Unii Europejskiej za prezydentury Wladymira Putina w latach 2000-2008 3. Spory polityczne miedzy Rosja a Unia Europejska w ramach procesu rozszerzenia granic Unii Europejskiej za prezydentury Wladymira Putina w latach 2000-2008 4. Wspólpraca w zakresię bezpieczenstwa w latach 2000-2008. Rola Wspólnoty Niepodleglych Panstw Zakończenie Bibliografia

Budowa bezpieczenstwa narodowego Polski w ramach integracji z Europa.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Bezpieczeństwo Polski w ujęciu historycznym 1.1. Przedstawienie podstawowych pojęćz zakresu bezpieczenstwa 1.2. Polska do 1945 roku 1.3. Polska w latach 1945-1989 1.4. Polska w procesię integracji ze wspólnotami europejskimi 1.4.1. Polska a Unia Europejska 1.4.2. Polska w NATO 1.4.3. Czlonkostwo Polski w Radzie Europy oraz Organizacji Wspólpracy Gospodarczej i Rozwoju Rozdział II. Analiza i ocena bezpieczenstwa narodowego Polski po 1945 roku 2.1. Przedmiot i cel badan, problemy, hipotezy badawcze 2.2. Metody, narzedzia i techniki badawcze 2.3. Charakterystyka grup badawczych i terenu badan 2.4. Wnioski Rozdział III. Antycypacja bezpieczenstwa narodowego Polski w oparciu o przeprowadzone badania 3.1. Budowa wspólnych Sil Zbrojnych w Europie 3.2. Nowe nurty i wizje w polityce bezpieczenstwa na swiecie i w Europie 3.3. Perspektywy i zagrozenia na Wspólnoty Europejskiej 3.4. Konstatacje i uogólnienia Zakończenie Bibliografia

Możliwościpojednania Korei Poludniowej i Korei Pólnocnej na tle politycznym i gospodarczym po wojnie Koreanskiej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Geneza rozpadu 1.1 Przyczyny konfliktu zbrojnego 1.2 Przebieg oraz konsekwencje wojny. Rozdział 2 Próby pojednania na przestrzeni dziesiecioleci 2.1 Wpływy sojuszników na sytuacje w Korei oraz stosunki polityczne obu panstw na przestrzeni dziesiecioleci 2.2 Potencjal i rozwój gospodarczy w latach 1990-2010 Rozdział 3 Przyszłość Korei 3.1 Rozmowy szesciostronne 3.2 Zjednoczenie ratunkiem dla milionów Zakończenie Bibliografia