Kategoria: Transport

Prace z dziedziny Transport . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Magazyny typu silos dla województwa dolnośląskiego Nowa Ruda

Przez administrator

Zapraszamy do lektury naszego artykułu, w którym przedstawiamy analizę literatury i praktyki magazynowej oraz badania wlasne dotyczące projektu budowy. Dowiedz się więcej o gospodarce magazynowej, procesach logistycznych i infrastrukturze magazynowej. W ostatnim rozdziale przedstawimy potrzebę budowy oraz nasze wnioski.

System przeładunku

Przez administrator

Zapraszamy do lektury analizy literatury z zakresu przeładunku w procesach transportowych. Przeczytaj, jak funkcjonuje transport i jakie są rodzaje przeładunków. Dowiedz się więcej o charakterystyce transportu drogowego, lotniczego i morskiego oraz o opracowaniu modelu oceny procesu przeładunku w transporcie samochodowym. Na końcu czeka na Ciebie analiza wyników oraz bibliografia.

Wpływ nielegalnych migrantów na funkcjonowanie transportu europejskiego na przykładzie przeprawy promowej z Calais do Dover

Przez administrator

Zapoznaj się z naszym artykułem na temat migracji i jej wpływu na transport w Europie, analizując zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne. Przedstawiamy historię migracji w Europie, procesy migracyjne we współczesnym świecie oraz problemy związane z nielegalnymi imigrantami na przykładzie Calais. Ostatecznie proponujemy rozwiązania, które pomogą złagodzić negatywne skutki migracji na funkcjonowanie transportu w Europie.

Optymalizacja kosztów transportu

Przez administrator

Zapraszamy do lektury naszego artykułu na temat transportu i kosztów związanych z tą dziedziną. Dowiedz się więcej o optymalizacji i sposobach zmniejszenia kosztów transportowych.

Relizacja zamowienia klienta, analiza w wybranym przedsiębiorstwie spedycyjno-transportowym

Przez administrator

Wstęp………..3 Zakres projektu jego cele i teza……….. 5 Rozdział I Istota logistyki 1.1 Zarządzanie logistyczne……….. 6 1.2 Zintegrowany łańcuch dostaw……….. 13 1.3. Dystrybucja jako realizacja zamówień klientów……….. 17 Rozdział II Logistyczna obsługa klienta wewnątrz przedsiębiorstwa 2.1. Znaczenie logistycznej obsługi klienta dla przedsiębiorstwa ………..23 2.2. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie magazynem……….. 26 2.3. Wykorzystanie kodów kreskowych w przedsiębiorstwie spedycyjno – transportowym……….. 31 2.4. Proces automatycznego gromadzenia danych w praktyce……….. 36 2.5. Internetowe giełdy transportowe……….. 38 Rozdział III Charakterystyka badanego podmiotu Rozdział IV Analiza cyklu realizacji zamówienia klienta 4.1. Tworzenie mapy procesu realizacji zamówień klientów ………..50 4.2. Analiza realizacji zamówienia klienta przy użyciu mapy procesu……….. 52 Rozdział V Identyfikacja zakłóceń w cyklu realizacji zamówień klientów 5.1. Identyfikacja zakłóceń metodą Ishiklawy ………..56 5.2. Analiza przy użyciu metody Pareto-Lorenza……….. 61 Wnioski ………..65 Bibliografia ………..67 Spis rysunków……….. 71 Spis tabel ………..72

Organizacja transportu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Zagadnienia teoretyczne dotyczące transportu drogowego 1.1. Pojęcie i istota transportu drogowego……… 7 1.2. Typy transportu drogowego ………12 1.3. Koszty i ceny w transporcie ………13 Rozdział 2 Uwarunkowania prawne i organizacyjne przewozu materiałów niebezpiecznych 2.1. Charakterystyka oraz klasyfikacja towarów niebezpiecznych……… 18 2.2. Regulacje prawne w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych ………25 2.3. Obowiązki podmiotów realizujących przewóz ………29 Rozdział 3 Identyfikacja działalności spółki 3.1. Historia powstania oraz przedmiot działalności……… 36 3.2. Analiza przedsiębiorstwa i jego otoczenia ………39 3.3. Fazy realizacji usługi transportowej w analizowanej firmie ………44 Rozdział 4 Organizacja przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym w przedsiębiorstwie 4.1. Charakterystyka grupy badawczej ………47 4.2. Oznakowanie jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne w firmie ………58 4.3. Ochrona transportu materiałów niebezpiecznych w przedsiębiorstwie ………63 Zakończenie……… 66 Bibliografia………68 Netografia ………71 Spis tabel ………72 Spis rysunków……… 73

Transport w gospodarce

Przez administrator

Wpływ transportu na rozwój gospodarki i kierunki polityki ekologicznej UE. Analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa XYZ oraz jego rozwój w kontekście ochrony środowiska. Przeczytaj!