Kategoria: Logistyka

Prace z dziedziny Logistyka . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Magazyny typu silos dla województwa dolnośląskiego Nowa Ruda

Przez administrator

Zapraszamy do lektury naszego artykułu, w którym przedstawiamy analizę literatury i praktyki magazynowej oraz badania wlasne dotyczące projektu budowy. Dowiedz się więcej o gospodarce magazynowej, procesach logistycznych i infrastrukturze magazynowej. W ostatnim rozdziale przedstawimy potrzebę budowy oraz nasze wnioski.

„Procesy Logistyczne na podstawie Szalkowski Sp. j.”

Przez administrator

Wstęp Rodział 1 Wprowadzenie do procesów logistycznych       1.1.Uwarunkowania procesów logistycznych ……….. 3 1.2.Zdefiniowanie procesów logistycznych ……….. 6 1.3.Rodzaje procesów logistycznych ……….. 7 Rozdział 2 Charakterystyka firmy Szalkowski Sp. J       2.1.Cel badań ……….. 9 2.2.Metoda badawcza ……….. 9 2.3.Podstawowe informacje na temat firmy Szalkowski Sp. J……….. 9 2.3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ……….. 9 2.3.2. Charakterystyka rynkowa Szalkowski Sp. J ……….. 11 2.3.3. Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa ……….. 12 2.3.4. Analiza rynku i otoczenia firmy ……….. 12 2.3.5. Główni kontrahenci i dostawcy ……….. 13 2.3.6. Cele spółki ……….. 13 Rozdział 3 Procesy logistyczne w firmie Szalkowski Sp.j.       3.1. Logistyka w przedsiębiorstwie ……….. 15 3.2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie ……….. 15 3.3. Identyfikacja procesów w przedsiębiorstwie ……….. 17

Logistyka dytrybucji na przykładzie grupy Maspex

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem       1.1. Definicja logistyki ……….3 1.1.1. Logistyka jako koordynacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie………. 6 1.1.2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie………. 8 1.2. Istota sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem ……….11 1.2.1. Rola celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem ……….14 1.2.2. Analiza systemu celów przedsiębiorstwa ……….17 Rozdział II Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie       2.1. Zarządzanie logistyczne – definicja ……….19 2.1.1. Infrastruktura dystrybucji ……….22 2.1.2. Optymalizacja procesów transportowych i kanały dystrybucji………. 25 2.2. Znaczenie kanałów dystrybucji dla przedsiębiorstwa ……….27 Rozdział III Charakterystyka procedury dystrybucji w badanym przedsiębiorstwie       3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Agros-Nova ……….30 3.2. Charakterystyka kanałów dystrybucji w badanym przedsiębiorstwie ……….34 3.3. Ocena systemu dystrybucji przedsiębiorstwa w opinii konsumentów ……….37 Zakończenie ……….45 Bibliografia ……….46 Spis tabel ……….47 Spis wykresów………. 48 Spis rysunków ……….49

Magazynowanie jako jeden z elementów infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Magazynowanie 1.1. Magazyn – definicja i podstawowe zadania 1.2. Proces magazynowania 1.3. Gospodarka magazynowa Rozdział II Infrastruktura procesów logistycznych 2.1. Pojęcie infrastruktury procesów logistycznych 2.2. Infrastruktura magazynowa, budowle i urządzenia 2.3. Urządzenia transportu wewnętrznego Rozdział III Magazynowanie elementem infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie firmy XYZ 3.1. Firma XYZ – informacje ogólne 3.2. Proces magazynowania materiałów budowlanych 3.3. Magazynowe systemy komputerowe 3.4. Analiza przesyłania danych Rozdział IV Wprowadzenie RFID w celu poprawy efektywności prac magazynowych w firmie XYZ 4.1. System RFID 4.2. Wdrążenie systemu RFID do firmy XYZ 4.3. Analiza korzyści po wprowadzeniu systemu RFID Zakończenie Bibliografia Spisy rysunków i tabel 

Wykorzystanie systemu WMS do ewidencji obrotu produktów spożywczych w Regionalnym Centrum Dystrybucji

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Charakterystyka procesów dystrybucji  1.1.Pojęcie,rodzaje oraz funkcje dystrybucji………. 3 1.2. Kanały dystrybucji. Definicja oraz kryteria wyboru……….. 5 1.3. Rodzaje kanałów dystrybucji usług………. 9 Rozdział 2 Charakterystyka systemu wms i jego znaczenie  2.1. Systemy informatyczne stosowane w działalności dystrybucyjnej………. 12 2.2. Funkcje oraz wykorzystanie systemu do ewidencji ……….28 2.3. WMS a dystrybucja ……….35 Rozdział 3 Metodologia badań  3.1. Informacje wstępne ……….37 3.2. Wyniki własnych badań ……….39 Zakończenie………. 51 Bibliografia………. 52 Spis tabel ……….55 Spis rysunków………. 56

Gospodarka materiałowa jako dziedzina gospodarowania

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdział II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62 4. Koszty gospodarowania materialami i surowcami………67 Rozdział III. Wpływ gospodarki materialowej na zarządzanie firma………76 1. Racjonalne gospodarowanie zasobami materialowymi w firmie………76 2. Praktyczne prognozowanie zuzycia materialowego………79 Zakończenie………86 Bibliografia ………87 Spis tabel………89 Spis rysunków………90 Spis wykresów………91

Podstawy oceny zarządzania materiałami i surowcami

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdział II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62 4. Koszty gospodarowania materialami i surowcami………67 Rozdział III. Wpływ gospodarki materialowej na zarządzanie firma………76 1. Racjonalne gospodarowanie zasobami materialowymi w firmie………76 2. Praktyczne prognozowanie zuzycia materialowego………79 Zakończenie………86 Bibliografia ………87 Spis tabel………89 Spis rysunków………90 Spis wykresów………91

Racjonalne gospodarowanie zasobami materiałowymi w firmie

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdział II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62 4. Koszty gospodarowania materialami i surowcami………67 Rozdział III. Wpływ gospodarki materialowej na zarządzanie firma………76 1. Racjonalne gospodarowanie zasobami materialowymi w firmie………76 2. Praktyczne prognozowanie zuzycia materialowego………79 Zakończenie………86 Bibliografia ………87 Spis tabel………89 Spis rysunków………90 Spis wykresów………91

Logistyka reengineering zbytu działalności przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział 1 Konceptualne zasady i innowacje strategii zbytu działalności w przedsiębiorstwie.       1.1 Pojęcie i istota zbytu działalności przedsiębiorstwa…………5 1.2 Reengineering procesów biznesowych w logistyce…………15 1.3 Współczesna praktyka i perspektywy rozwoju e-commerce w sprzedaży działalności przedsiębiorstw…………20 Rozdział 2 Organizacyjno-ekonomiczna charakteryka sklepu internetowego Plitka.UA.       2.1 Schemat działania sklepu internetowego …………25 2.2 Ekonomiczne zawartość sklepu Internetowego 'plitka.ua’…………30 2.3 Logistyczna działalności sklepu internetowego 'plitka.ua’…………36 2.4 Koszty tworzeniu i rozmieszczeniu sklepu internetowego w informacyjnym środowisku…………43 Rozdział 3 Optymalizacja zbytu działalności poprzez wprowadzenie sklepu internetowego       3.1 Strategia marketingowa…………48 3.2 Operacyjny, organizacyjny i finansowy plan…………51 3.3 Analiza czystego dochodu pieniężnego…………62 3.4 Efektywność projektu…………65 Zakończenie…………68 Bibliografia…………72

Dystrybucja produktów jako jedno z glównych narzedzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ S.A

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1. Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa. 1.1. Istota i rola dystrybucji produktów. 1.2. Funkcje dystrybucji produktów. 1.3. Rodzaje dystrybucji produktów. 1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu. Rozdział 2. Kanały dystrybucji i kryteria ich wyboru. 2.1. Pojęcie i istota kanalów dystrybucji. 2.2. Typologia i charakterystyka podstawowych kanalów marketingowych. 2.3. Wybór kanalów dystrybucji. 2.3.1. Czynniki wpływajace na wybór kanalów dystrybucji. 2.3.2. Etapy wyboru kanalów. 2.4. Posrednicy w kanalach dystrybucji. Rozdział 3. Charakterystyka Cukrowni XYZ S.A. jako podmiotu badawczego. 3.1. Rys historyczny Cukrowni XYZ S.A. 3.2. Struktura organizacyjna. 3.3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa. 3.4. Przeksztalcenia wlasnosciowe. Rozdział 4. System dystrybucji produktów Cukrowni XYZ S.A. 4.1. Kanały dystrybucji cukru. 4.2. Koszty i limitowanie cukru. 4.3. Posrednicy cukrowni. 4.4. Magazynowanie i transport cukru. Zakończenie. Bibliografia. Spis rysunków. Spis tabel. Spis wykresów. Aneks.

Droga polskiego rynku usług transportowych do wspólnoty europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Polityka transportowa Unii Europejskiej 1.1. Transport – uwagi ogólne; podstawy prawne wspólnej polityki………5 1.2. Ewolucja i funkcjonowanie rynku usług transportowych………7 1.3. Europejska infrastruktura transportu………12 1.4. Wzajemne stosunki transportowe miedzy UE a krajami trzecimi………14 Rodzial II Narodowy program przygotowania polskiego rynku usług transportowych do czlonkostwa w Unii 2.1. Dostosowanie prawa i standardów w dziedzinie transportu oraz modernizacja polskiej infrastruktury transportowej – warunkiem intensyfikacji wspólnoty gospodarczej miedzy Polska a UE……….17 2.2. Transport drogowy jako przyklad modernizacji polskiej infrastruktury transportowej………23 2.3. Szkolenia służby cywilnej oraz przewozników w celu zapoznania ich z prawem i funkcjonowaniem rynku usług transportowych w UE………41 Rozdział III Oddzialywanie transportu na środowisko naturalne 3.1. Ochrona srodowiska przed degradacyjnym wpływem transportu we Wspólnocie………47 3.2. Przygotowania polskiego transportu w zakresię ochrony srodowiska w sektorze………51 Zakończenie………54 Bibliografia………56 Spis tabel………57

Logistyka na rynku polskim na przykładzie XYZ

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Zlozenia i podstawowe zasady zarzadznia przedsiębiorstwem. 1.1 Rozwój nauki o organizacji i zarzadzaniu 1.2 Pojęcie i funkcje zarządzania 1.3 Elementy i formy organizacji przedsiębiorstwa 1.4 Planowanie i formulowanie strategii firmy Rozdział II Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem. 2.1 Pojęcie i cele logistyki 2.2 Zarządzanie logistyczne Rozdział III Sieci handlowe jako przedmiot dzialan logistycznych. 3.1 Rozwój sieci handlowych w Polsce 3.2 Historia i rozwój XYZ 3.3 Organizacja i funkcjonowanie XYZ w Polsce Rozdział IV Działalność firmy XYZ. 4.1 Rynek usług logistycznych w Polsce 4.2 Rola Centrum logistycznego w zarządzaniu siecia handlowa 4.3 Zatrudnienie i organizacja pracy w firmie XYZ Podsumowanie Literatura Spis rysunków Spis tabel

System dystrybucji na przykładzie PKN Orlen S.A.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Dystrybucja jako element mieszanki marketingowej………4 1.1. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu………8 Rozdział 2.Wybór kanalów dystrybucji………10 2.1. Rodzaj kanalów dystrybucji……… ………12 2.2. Czynniki wpływajace na wybór kanalów………15 Rozdział 3. Formy współpracy w kanalach dystrybucji………19 3.1. Kanały konwencjonalne………19 3.2. Kanały zintegrowane pionowo………21 3.2.1. Kanały administrowane………22 3.2.2. Kanały korporacyjne………23 3.2.3. Kanały kontraktowe………24 3.3. Rozwój form współpracy na rynku paliw w Polsce………28 Rozdział 4. Proces fizycznego przeplywu produktów………31 4.1. Logistyka marketingowa………32 Rozdział 5. System dystrybucji PKN ORLEN S.A………36 5.1. Historia firmy Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A………36 5.2. System dystrybucji PKN ORLEN S.A………39 5.3 Logistyka w PKN ORLEN S.A………44 Zakończenie………47 Bibliografia………48

Zarządzanie materialami i surowcami w firmie.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materiałów………13 3.Zasad zarządzania materiałami surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materiałowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdział II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62 4. Koszty gospodarowania materialami i surowcami………67 Rozdział III. Wpływ gospodarki materialowej na zarządzanie firma………76 1. Racjonalne gospodarowanie zasobami materialowymi w firmie………76 2. Praktyczne prognozowanie zuzycia materialowego………79 Zakończenie………86 Bibliografia ………87 Spis tabel………89 Spis rysunków………90 Spis wykresów………91

Kanały dystrybucji w firmie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Dystrybucja i kanaly dystrybucji………5 1.1. Pojęcie i rodzaje dystrybucji………5 1.2. Funkcje dystrybucji………18 1.3. Pojęcie kanalów dystrybucji………23 1.4. Wybór kanalów dystrybucji………29 Rozdział 2. Rodzaje kanalów dystrybucji………39 2.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe poSredników………39 2.1.1. Kanały bezpośrednie (zeroszczeblowe)………39 2.1.2. Kanały pośrednie………44 2.2. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na stopien integracji uczestników kanalu………50 2.2.1. Kanały konwencjonalne………50 2.2.2. Kanały zintegrowane pionowo………53 2.2.2.1. Kanały kontraktowe (umowne)………54 2.2.2.2. Kanały korporacyjne (wlasne, foirmowe)………60 2.2.2.3. Kanały administrowane………64 Rozdział 3. Kanały dystrybucji w firmie xyz………68 3.1. Historia firmy………68 3.2. Przedmiot działania ………73 3.3. Organizacja kanalów dystrybucji………77 3.4. Ocena kanalów dystrybucji………83 Bibliografia………86 Spis rysunków………88 Spis tabel………88 Spis wykresów………88

Organizacja dystrybucji sprzedaży na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Miejsce i rola dystrybucji w marketingu………6 1.1. Dystrybucja i sposoby jej interpretacji………6 1.2. Dystrybucja towarów……….10 1.3. Kanały dystrybucyjne………11 1.4. Fizyczny przeplyw towarów………13 Rozdział II Charakterystyka firmy xyz ………17 2.1. Definicja podmiotu gospodarczego ………17 2.2. Prezentacja firmy……….17 2.3. Historia mlyna……….18 2.4. Struktura organizacyjna i zatrudnienie………19 2.5. Przedsiebiorstwo a konkurencja………23 2.5.1. Udział w rynku………24 2.5.2. Struktura konkurencji………26 2.5.3. Rodzaje konkurentów……….27 2.6. Analiza SWOT………29 Rozdział III Dystrybucja w firmie………34 3.1. Środki transportu………34 3.2. Zaopatrzenie i gospodarka materialowa………36 3.2.1. System organizacji zaopatrzenia w surowiec………36 3.2.2. Kontrola jakosci………38 3.2.3. Gospodarka opakowaniami……….40 3.3. Kierunki produkcji……….41 3.3.1. Przemial zyta……….41 3.3.2. Przemial pszenicy……….44 3.4. Charakterystyka odbiorców……….45 3.4.1. Odbiorcy hurtowi………46 3.4.2. Odbiorcy detaliczni……….47 Rozdział IV Analiza sprzedazy……….50 4.1. Struktura sprzedaży produktów finalnych……….50 4.1.1. Wielkosc sprzedazy………56 4.1.2. Geograficzna lokalizacja odbiorców………58 4.1.3. Działalność reklamowa……….60 4.2. Prognozowanie sprzedazy………61 Zakończenie………68 Spis rysunków……….70 Spis tabel……….71 Literatura……….72

Organizacja i funkcjonowanie kanalów dystrybucji zywnosci mrozonej w Polsce na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I………6 Parametry charakteryzujace system dystrybucji 1.1. System dystrybucji; cele i zadania………6 1.2. Rodzaje wystepujacych kanalów dystrybucji………7 1.2.1. Kanały bezpośrednie………2 1.2.2. Kanały pośrednie………16 1.3. Zwiazki integracyjne obserwowane w systemie dystrybucji w Polsce………22 Rozdział II Rynek zywnosci mrozonej w Polsce 2.1. Próba zdefiniowania rynku zywnosci mrozonej ………25 2.2. Charakterystyka analizowanego rynku ………28 2.2.1. Aktualny potencjalny popyt na zywnosc mrozona w Polsce ………37 2.3. Glówne podmioty dzialajace na polskim rynku zywnosci mrozonej………43 2.3.1. Producenci………43 2.3.2. Hurtownicy zywnosci mrozonej ..45 2.3.3. Detalisci i znaczace sieci sklepów ………48 2.3.4. Zrzeszenia producentów zywnosci mrozonej………52 2.3.5. Zrzeszenia hurtowników zywnosci mrozone………53 2.3.6. Inne organizacje wspierajace system dystrybucji zywnosci mrozonej w Polsce ………55 Rozdział III Funkcjonowanie systemy dystrybucji zywnosci mrozonej w Polsce na przykładzie doswiadczen firmy XYZ 3.1. Działalność rynkowa i dystrybucyjna firmy………57 3.1.1. Identyfikacja nabywców firmy XYZ………57 3.1.2. Konkurencja na rynku mrozonek w obszarze działalności XYZ………62 3.1.3. Analiza atutów i slabosci firmy XYZ………64 3.1.4. Wybór rynku docelowego dla XYZ………66 3.1.5. Zasady doboru partnerów stosowane w XYZ ………67 3.2. Podstawowe zasady systemu dystrybucji fizycznej………69 3.2.1. Standardy obslugi nabywców……..70 3.2.2. Proces obslugi zamówien ………76 3.2.3. Polityka magazynowa i zasady kształtowania zapasów………78 Rozdział IV Ocena działalności dystrybucji w sektorze mrozonek 4.1. Ogólna ocena systemu dystrybucji zywnosci mrozonej w Polsce………83 4.2. Ocena istniejacego systemu dystrybucji z punktu widzenia trendów panujacych w Unii Europejskiej………88 Podsumowanie………93 Zalacznik nr 1………94 Zalacznik nr 2………106 Bibliografia………109 Spis tabel………111 Spis rysunków………112

Pracownicy jako glówny element stanowiacy o potencjale firmy turystycznej – procesy motywacyjne pracowników branzy turystycznej

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział I. Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi na przestrzeni XIX i XX wieku. 1.1. Teoretycy Szkoly Klasycznej…………4 1.2. Teoretycy szkoly behawioralnej – szkoly stosunków miedzyludzkich…………9 1.3. Szkola neoklasyków – ewolucja behawioryzmu………..11 1.4. Szkola organizacji zbiurokratyzowanej oraz teoria systemowa………..13 1.5. Model organizacji nowoczesnej – elastycznosc i praca zespolowa…………15 1.6. Model organizacji skupionej na zarządzaniu przez jakosc…………16 Rozdział II. Motywowanie pracowników – teorie i modele. 2.1. Istota i znaczenie motywowania…………23 2.2. Motywacja – podstawowe podejscia do motywacji………..23 2.3. Modele motywacji………..25 2.3.1. Tradycyjny model oddzialywan motywacyjnych………..26 2.3.2. Model stosunków miedzyludzkich, wspóldziałania …………27 2.3.3. Model zasobów ludzkich…………28 2.3.4. Model motywowania pracowników na poczatku XXI wieku…………30 2.4. Motywacja – teorie tresci………..32 2.4.1. Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa…………33 2.4.2. Teoria hierarchii potrzeb Claytona Alderfera…………36 2.4.3. Dwuczynnikowa teoria motywacji Fredericka Herzberga…………37 2.4.4. Teoria X i Y McGregora………..39 2.4.5. Teoria osiagniec…………41 2.5. Teorie procesu motywacji………..42 2.5.1. Teoria oczekiwan V.H. Vrooma………..42 2.5.2. Teoria sprawiedliwosci J.S. Adamsa………..45 2.5.3. Teoria popedu………..46 2.6. Teoria wzmocnienia motywacji………..47 Rozdział III. Narzedzia motywacyjne – placowe i pozaplacowe rodzaje srodków motywacyjnych oraz ich charakterystyka 3.1. System wynagradzania a motywacja pracowników…………50 3.1.1. System czasowy wynagradzania pracowników………..52 3.1.2. Wynikowe systemy wynagradzania pracowników………..53 3.1.3. System prowizyjny wynagradzania pracowników………..55 3.2. Placa zasadnicza………..56 3.3. Dodatki i swiadczenia obligatoryjne…………58 3.3.1. Premie………..58 3.3.2. Nagrody, przywileje oraz wyrazanie uznania wobec pracownika………..61 3.4. Awans…………65 3.5. Swiadczenia pozaplacowe oraz kafeteryjny system wynagradzania…………66 3.6. Szkolenia – motywacja przez rozwój…………70 3.7. Urlopy oraz system elastycznego czasu pracy…………72 3.8. Warunki pracy…………72 3.9. Systemy wynagrodzeń odroczonych………..73 3.9.1. Pracownicze Programy Nabywania Akcji………..74 3.9.2. Pracownicze Programy Emerytalne…………77 3.10. Incentive travel………..81

Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy handlowej

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział I Dystrybucja i logistyka w świetle literatury…….6 I.1. Pojęcie dystrybucji i jej strategie..6 I.2. Proces planowania dystrybucji i kreowania kanalów………11 I.3. Struktura systemu logistycznego.. 19 I.4. Uwarunkowania wyboru uczestników kanalu………22 I.5. Przebieg procesów logistycznych…….24 Rozdział II Miejsce i rola dystrybucji w marketing-mix…….28 II.1. Wpływ specyfiki produktu na strategie dystrybucji..28 II.2. Promocja jako działania wspierajace dystrybucje…….33 II.3. Zwiazki polityki cenowej z dystrybucja……..38 Rozdział III Charakterystyka przedsiebirstwa handlowego………41 III.1. Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa………41 III.2. Cele działalności przedsiębiorstwa……..44 III.3. Analiza SWOT przedsiębiorstwa…….45 Rozdział IV Strategia i system logistyczny firmy handlowej50 IV.1. Uwarunkowania dystrybucji na rynku spozywczym…….50 IV.2. Organizacja systemu dystrybucji przedsiębiorstwa…….55 IV.3. Metody zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie…….61 IV.4. Komputerowe wspomaganie zarządzania sprzedaza…….66 Zakończenie………73 Spis rysunków………76 Spis tabel………77 Spis wykresów………78 Bibliografia………79

Zarządzanie mala firma od strony logistyki na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Zarządzanie przedsiebiorstwem -zagadnienia wstepne………5 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania 1.2. Formy organizacji przedsiębiorstwa 1.3. Planowanie strategii firmy Rozdział II Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………27 2.1. Pojęcie i cele logistyki 2.2. Zarządzanie logistyczne. Rozdział III Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ………42 3.1. Historia i rozwój przedsiębiorstwa 3.2. Działalność firmy XYZ 3.3. Analiza SWOT przedsiębiorstwa Rozdział IV System logistyczny w firmie XYZ………52 4.1. Uwarunkowania dystrybucji 4.1.1. Standardy obslugi nabywców 4.1.2. Proces obslugi zamówien 4.1.3. Polityka magazynowa i zasady kształtowania zapasów 4.2. Organizacja logistyki przedsiębiorstwa XYZ 4.3. Metody zarządzania logistycznego w firmie XYZ 4.4. Wspomaganie komputerowe Zakończenie ………78 Bibliografia