Kategoria: Pielęgniarstwo Farmacja Medycyna

Prace z dziedziny Pielęgniarstwo Farmacja Medycyna . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Biometryczne metody kontroli dostepu na statkach

Przez administrator

„Odkryj tajniki biometrii i różne rodzaje systemów biometrycznych w naszym artykule. Dowiedz się więcej o cechach biometrycznych i linii papilarnych oraz innych elementach użytych w projekcie. Praktyczna realizacja urządzenia, proces rejestracji i identyfikacji linii papilarnych oraz testy urządzenia – to tylko niektóre tematy poruszane w naszym tekście. Ostatecznie zastosowanie urządzenia na statku, a także instrukcja obsługi aplikacji i testy urządzenia zostaną przedstawione w końcowych rozdziałach.”

Nadciśnienie tętnicze

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Epidemiologia i patogeneza nadciśnienia tętniczego 1.1. Epidemiologia nadciśnienia tętniczego ……….5 1.2. Patogeneza nadciśnienia tętniczego ………. 9 1.3. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego ………. 11 Rozdział 2 Nadciśnienie tętnicze jako jednostka chorobowa 2.1. Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego………. 18 2.2. Powikłania nadciśnienia tętniczego ………. 21 Rozdział 3 Leczenie nadciśnienia tętniczego 3.1. Leczenie farmakologiczne ………. 23 3.2. Leczenie niefarmakologiczne ………. 30 Rozdział 4 Czynniki zwiększające ryzyko nadciśnienia tętniczego 4.1. Predyspozycje genetyczne ………. 32 4.2. Otyłość ……….34 4.3. Stres ………. 35 4.4. Wiek, powyżej 60 lat ………. 37 4.5. Zaburzenia metaboliczne………. 37 4.6. Mała aktywność fizyczna ………. 38 4.7. Palenie papierosów i alkohol ……….38 Rozdział 5 Metodologia pracy 5.1. Cel pracy ……….39 5.2. Materiał i metodyka………. 40 5.3. Narzędzia badawcze ………. 40 Rozdział 6 Studium przypadku 6.1. Opis przypadku ……….40 6.2. Problemy pielęgnacyjne i ich rozwiązywanie………. 41 Zakończenie ……….52 Bibliografia ………. 54

Ostre zapalenie trzustki

Przez administrator

„Zapalenie trzustki – przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem. Przeczytaj naszą pracę badawczą i wnioski.”

Wpływ środków psychotropowych na życie narkomana

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Narkomania jako zjawisko       1.1 Zjawisko narkomanii…………4 1.2 Przyczyny sięgania po środki odurzające…………8 1.3 Życie na krawędzi…………12 Rozdział II Charakterystyka wybranych środków odurzających 2.1 Konopie indyjskie: marihuana i haszysz………….15 2.2. Morfina heroina oraz tzw. „kompot” ………….17 2.3. Psychostymulanty, Amfetamina, Ekstazy, Kokaina, Crack………….20 2.4. Środki halucynogenne oraz leki………….24 Rozdział III Metodologiczne założenia badań. 3.1 Problemy badawcze i hipotezy robocze…………29 3.2. Przedmiot i cel badań…………31 3.3. Metody i techniki badawcze…………31 Rozdział IV Badania własne. 4.1. Wyniki badań…………33 4.2. Podsumowanie…………50 Zakończenie…………52 Bibliografia…………53 Spis tabel i rysunków…………55 Aneks…………57

Masa ciała a satysfakcja z życia studentek Wydziału XYZ

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Teoretyczne wprowadzenie do tematyki pracy 1.1. Satysfakcja z życia – definicja i uwarunkowania……… 6 1.2. Otyłość – przyczyny, zagrożenia i profilaktyka………10 1.3. Wpływ masy ciała na samoocenę i satysfakcję z życia w świetle badań ………12 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy pracy 2.1. Założenia i cel badań ………17 2.2. Materiał badań……… 17 2.5. Metody i organizacja badań ………17 Rozdział 3 Wyniki badań własnych 3.1. Charakterystyka somatyczna ………19 3.2. Analiza wyników testu SES ………21 Podsumowanie i wnioski końcowe……… 29 Bibliografia ………31 Indeks tabel i wykresów……… 37 Streszczenie……… 39 Aneks ………40

Hormon wzrostu jako substancja dopingująca w sporcie

Przez administrator

Wstęp ……….7 Rozdział 1 Charakterystyka hormonu wzrostu 1.1. Hormon wzrostu – budowa i rola w organizmie………. 9 1.2. Działanie biologiczne ……….12 1.3. Czynniki wpływające na wydzielanie hormonu wzrostu………. 13 1.4. Hormon wzrostu a IGF-1 (Insulinopodobny czynnik wzrostu-1)………. 16 Rozdział 2 Hormon wzrostu w sporcie 2.1. Historia wykorzystania hormonu wzrostu jako środka dopingującego………. 19 2.2. Wpływ egzogennego hormonu wzrostu na wyniki sportowe………. 21 2.3. Kontrola antydopingowa podejrzanych o stosowanie hormonu wzrostu ……….27 Rozdział 3 Zagrożenia wynikające ze stosowania hormonu wzrostu ……….27 Zakończenie ……….30 Bibliografia………. 32 Spis rycin ……….39

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży w Szkole Ponadgimnazjalnej

Przez administrator

Wstęp………7 Rozdział 1 Przegląd literatury 1.1. Definicja zdrowia, czynniki wpływające na zdrowie ………10 1.2. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu ………13 1.3. Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w świetle badań ………17 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel pracy i pytania badawcze……… 22 2.2. Metody badawcze ………22 2.3. Materiał badań ………24 Rozdział 3 Analiza wyników badań własnych 3.1. Budowa somatyczna badanych……… 25 3.2. Aktywność fizyczna badanych……… 26 3.3. Nawyki żywieniowe badanych ………31 Podsumowanie i wnioski……… 36 Bibliografia……… 37 Spis tabel ………40 Aneks ………41 Streszczenie……… 44

Wpływ wybranych uzależnień na skórę

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział I Skóra człowieka – budowa i funkcje 1.1. Budowa skóry…….. 6 1.2. Podstawowe funkcje skóry…….. 8 Rozdział II Wpływ palenia tytoniu na skórę człowieka 2.1. Genotoksyczna aktywność składników dymu tytoniowego…….. 11 2.2. Wpływ palenia na funkcjonowanie skóry ……..14 2.3. Wpływ palenia na rozwój chorób skóry ……..15 2.4. Wpływ palenia na procesy starzenia się skóry…….. 21 2.5. Pozytywny wpływ palenia na skórę ……..24 Rozdział III Wpływ alkoholu na skórę człowieka 3.1. Napoje alkoholowe a zdrowie człowieka…….. 26 3.2. Negatywny wpływ alkoholu na skórę ……..27 Podsumowanie…….. 38 Literatura…….. 40 Spis rycin i fotografii…….. 44

Witaminy z grupy B w preparatach kosmetycznych

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Zdrowie skóry 1.1. Budowa i fizjologia skóry………. 6 1.2. Procesy starzenia się skóry………. 9 1.3. Uwarunkowania zdrowia skóry ……….14 Rozdział 2 Witaminy – podstawowe informacje. 2.1. Historia odkrycia ……….18 2.2. Klasyfikacja i rodzaje witamin oraz ich rola w organizmie………. 20 Rozdział 3 Witaminy z grupy B – zastosowanie w kosmetologii 3.1. Tiamina – witamina B1 ……….27 3.2. Ryboflawina – witamina B2………. 29 3.3. Niacyna – witamina B3 ……….31 3.4. Kwas pantotenowy – witamina B5 ……….33 3.5. Pirydoksyna – witamina B6………. 35 3.6. Biotyna – witamina B7 ……….37 3.7. Kwas foliowy – witamina B9………. 38 3.8. Kobalamina – witamina B12 ……….40 3.9. Związki witaminopodobne ……….42 Zakończenie………. 46 Bibliografia ……….48 Wykaz rysunków ……….51 Streszczenie………. 52

Aktywność fizyczna osób starszych

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne podejmowanego tematu 1.1. Charakterystyka procesu starzenia………. 6 1.2. Znaczenie aktywności fizycznej w funkcjonowaniu osób starszych………. 9 1.3. Ocena aktywności fizycznej osób starszych – przegląd piśmiennictwa………. 11 Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań ……….15 2.2. Pytania badawcze ……….15 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………. 15 2.4. Materiał badań ……….16 Rozdział 3 Analiza wyników badań 3.1. Charakterystyka badanej grupy……….17 3.2. Aktywność fizyczna badanych………. 21 Dyskusja ……….31 Wnioski………. 33 Piśmiennictwo………. 34 Spis tabel i rycin………. 39 Załączniki………. 41

Wpływ dopingu farmakologicznego na zdrowie w opinii studentów XXX

Przez administrator

Wstęp……..9 Rozdział 1 Przegląd literatury 1.1. Definicja i zjawisko dopingu ……..10 1.2. Rodzaje dopingu i wpływ na zdrowie ……..14 1.2.1. Doping farmakologiczny ……..14 1.2.2. Doping fizjologiczny ……..16 1.2.3. Doping genetyczny ……..18 1.3. Przyczyny stosowania dopingu…….. 19 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel badań…….. 22 2.2. Pytania badawcze…….. 22 2.3. Metody badań ……..22 2.4. Charakterystyka grupy badawczej ……..22 Rozdział 3 Wyniki badań własnych Dyskusja…….. 41 Wnioski ……..44 Piśmiennictwo ……..45 Spis tabel i rycin…….. 49 Aneks ……..51 Streszczenie…….. 58

Aktywność fizyczna osób chorych na cukrzycę

Przez administrator

Wstęp……..6 Rozdział 1 Problematyka w świetle literatury 1.1. Cukrzyca – charakterystyka choroby ……..7 1.2. Cukrzyca a wysiłek fizyczny…….. 9 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel badań ……..12 2.2. Problemy badawcze…….. 12 2.3. Organizacja i metody badań…….. 12 Rozdział 3 Analiza wyników badań 3.1. Charakterystyka badanej grupy…….. 13 3.2. Aktywność fizyczna badanych ……..16 Podsumowanie i wnioski…….. 28 Piśmiennictwo……..30 Spis rycin…….. 32 Aneks…….. 33

Uzależnienie od stosowania diet w środowisku akademickim

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Diety i uzależnienie od diet       1.1. Popularność diet – skala i przyczyny tego zjawiska……….5 1.2. Dziesięć najpopularniejszych diet i metody ich propagowania……….9 1.3. Czym jest uzależnienie od diet?……….14 1.4. Permareksja oraz inne zaburzenia odżywiania……….17 Rozdział 2 Diety jako konsekwencja presji kulturowej       2.1. Presja kulturowa a mechanizmy socjalizacji……….23 2.2. Miejsce diety we współczesnej kulturze masowej……….26 2.3. Presja kulturowa jako składnik kultury masowej i popularnej……….28 2.4. Wzory presji kulturowej w odniesieniu do zachowań żywieniowych……….30 2.5. Rola mediów w wywieraniu presji kulturowej……….33 2.6. Kreowanie mody na odchudzanie się w mediach……….36 Rozdział 3 Podstawy metodologii badań własnych       3.1. Przedmiot i cele badań……….39 3.2. Problemy i hipotezy badawcze……….41 3.3. Zmienne i wskaźniki……….43 3.4 Metoda, techniki i narzędzia badawcze……….46 3.5. Dobór próby, organizacja i przebieg badań……….48 3.6 Charakterystyka terenu badań……….49 Rozdział 4 Wyniki badania       4.1. Charakterystyka badanej próby……….51 4.2. Zakres stosowania i uzależnienia od diet w badanej populacji……….58 4.2.1. Stosowanie diet w badanej populacji……….58 4.2.2. Rodzaje diet stosowanych przez badane osoby……….60 4.3. Główne przyczyny stosowania diet i uzależnienia od diet w badanej populacji……….63 4.3.1. Wpływ potrzeby akceptacji, atrakcyjności i popularności na zakres stosowania diet i poziom uzależnienia w badanej populacji……….63 4.4. Uzależnienie od diet jako efekt presji kulturowej wśród badanych osób……….67 4.4.1. Świadomość popkulturowego przekazu „kultu ciała” jako obowiązującego wzoru utrzymywanej wagi ciała……….67 4.4.2. Wpływ przekazów medialnych na stosowanie diet……….69 4.4.3. Kult szczupłej sylwetki w środowisku akademickim jako źródło presji na stosowanie diet……….70 Zakończenie……….78 Bibliografia……….79 Spis tabel i rysunków……….81 Spis wykresów……….82 Aneks……….83