Kategoria: Pedagogika

Prace z dziedziny Pedagogikaa . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Wspieranie rozwoju dziecka zdolnego w wieku wczesnoszkolnym

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial I Dziecko zdolne w literaturze przedmiotu 1.1. Pojecie zdolnosci, talentów, inteligencji………..5 1.2. Rodzaje uzdolnien………..11 1.3. Charakterystyka dziecka uzdolnionego………..13 1.4. Czynniki sprzyjajace rozwojowi zdolnego dziecka………..15 Rozdzial II Rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym, warunki rozwoju 2.1. Rozwój intelektualny………..18 2.2. Rozwój spoleczno-emocjonalny………..27 2.3. Szkola jako instytucja sprzyjajaca rozwojowi dziecka………..31 2.4. Rola nauczyciela w perspektywie rozwoju dziecka………..37 Rozdzial III Metodologiczne zalozenia badan wlasnych 3.1. Procedury pisania projektu………..41 3.2. Cele projektu edukacyjnego………..52 3.3. Adresaci projektu, miejsce realizacji………..54 3.4. Dzialania projektowe………..55 3.5. Podsumowanie projektu………..57 Zakonczenie………..58 Bibliografia………..59 Aneks………..61

Alkoholizm i jego wplyw na funkcjonowanie rodziny

Przez administrator

Alkoholizm to choroba, która ma wpływ nie tylko na indywidualne zdrowie, ale także na rodzinę. Przeczytaj o fazach rozwoju choroby i jej skali w Polsce. Dowiedz się także o roli rodziny w wychowaniu oraz charakterystyce dorosłych dzieci alkoholików. W tym tekście przedstawiono także metodologię badań własnych.