Kategoria: Turystyka, Agroturystyka

Prace z dziedziny Turystyka . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji terenów wiejskich

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Pojęcie agroturystyki 1.1 Turystyka wiejska z agroturystyka 1.2 Formy turystyki alternatywnej i jej rozwój 1.3 Aspekty prawne agroturystyki Rozdział 2. Agroturystyka jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi 2.1 Ogólne czynniki prowadzenia działalności agroturystycznej 2.2 Rola doradztwa w przygotowaniu przedsiewziec agroturystycznych 2.3 Szanse i ograniczenia rozwoju agroturystyki 2.3.1 Szanse rozwoju agroturystyki 2.3.2 Ograniczenia rozwoju agroturystyki 2.3.3 Agroturystyka jako źródłodochodu 2.4 Sposoby aktywizacji terenów wiejskich agroturystyczna dzialalnosc gospodarcza Rozdział 3 Charakterystyka usług agro. na przykładzie gospodarstw kielecczyzny z wyróznieniem gminy xyz 3.1 Prezentacja gminy xyz 3.1.1 Rys historyczny gminy xyz 3.1.2 Gmina xyz obecnie 3.2 Rozwój agroturystyki w gminie xyz 3.3 Gospodarstwa ze swiadectwem ekolandu 3.4 Ekologiczne inwestycje w gminie xyz 3.4.1 Oczyszczalnia scieków w gminie Podsumowanie Literatura

Szanse i perspektywy rozwoju turystyki w Europie Srodkowej i Wschodniej.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1. 1.1. Turystyka – zagadnienia ogólne i troche historii………6 1.2. Czynniki rozwoju turystyki………12 1.2.1. Czas wolny a turystyka………12 Rozdział 2. Rozwój turystyki w świetle globalnej integracji systemów informacyjnych………17 2.1. Istota i dynamika rozwoju turystyki i przemyslu turystycznego………17 2.2. Struktury funkcjonalne i instytucjonalne przemyslu turystycznego………19 2.3. Strategia rozwoju turystyki………22 Rozdział 3. Turystyka do roku 2020 – raport Swiatowej Organizacji Turystyki………24 3.1. Megatrendy w turystyce swiatowej………25 3.2. Przyszle trendy w turystyce — raport Miedzynarodowego Zwiazku Turystyki………27 3.3. Prognozy rozwoju turystyki w Regionie Europejskim………28 3.3.1. Zagrozenia i nowe szanse dla Europy………29 3.3.2. Rynek przyszlosci………30 Rozdział 4. Turystyczna atrakcyjnosc wybranych krajobrazów Europy Srodkowej i Wschodniej………33 4.1 Bulgaria………34 4.1.1. Historia Bulgarii………34 4.1.2. Regiony turystyczne………37 4.1.3. Ruch turystyczny………45 4.2. Rumunia………46 4.2.1. Historia Rumunii………47 4.2.2. Regiony turystyczne………49 4.2.3. Ruch turystyczny………57 4.3. Wegry………58 4.3.1. Historia Wegier………59 4.3.2. Regiony turystyczne………63 4.3.3. Ruch turystyczny………71 Zakończenie………73 Bibliografia………76

Walory turystyczne Kaszub.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Polozenie i zarys historyczny 1.1. Historia Kaszub 1.2. Zasieg i polozenie geograficzne 1.3. Rys historyczny Rozdział II Krainy geograficzne Kaszub 2.1. Pojezierze Kaszubskie 2.2 Szwajcaria Kaszubska 2.3 Ziemia Koscierska 2.4. Ziemia Chojnicka i Zaborska 2.5. Wybrzeze Slowinskie Rozdział III Perspektywy rozwoju Kaszub 3.1. Dzis i jutro regionu Kaszubskiego 3.2. Warunki rozwoju regionu Kaszubskiego 3.3. Możliwościprzeobrazania regionu Kaszubskiego na bardziej atrakcyjny turystycznie Zakończenie Bibliografia

Muzeum Auschwitz-Birkenau jako miejsce docelowe turystyki edukacyjnej.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Zalozenia metodoligiczne badan 1.1. Przedmiot i cel badan………5 1.2. Problem badawczy i hipotezy………6 1.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………8 Rozdział II Problem w literaturze 2.1. Charakterystyka podstawowych pojec………11 2.2. Turystyka edukacyjna dzieci i młodzieży szkolnej………18 2.3. Wycieczka jako forma realizacji programów szkolnych………21 2.4. Rola muzeum w dydaktyce………26 Rozdział III Charakterystayka omawianego obiektu 3.1. Geneza obozu………30 3.2. Rozbudowa oraz rozwój obozu i jego filii………33 3.3. Historia Muzeum………37 3.3.1. Historia muzeum w datach………38 3.4. Struktura organizacyjna Muzeum………46 3.4.1. Miedzynarodowa Rada Oswiecimska………52 3.5. Środki na utrzymanie Muzeum………53 3.5.1. Fundacja Pamieci Ofiar Obozu Zaglady Auschwitz-Birkenau………54 3.5.2. Fundacja Ronalda Laudera………55 Rozdział IV Działalność muzemum Auschwitz-Birkenau w Oswiecimiu jako placówki dydaktyczno- naukowej 4.1. Działalność naukowa………57 4.2. Działalność w zakresię edukacji………59 4.2.1. Ksztalcenie nauczycieli………60 4.2.2. Ksztalcenie uczniów i studentów………61 4.3. Trasy tematyczne………62 4.3.1. Zwiedzanie bylego KL Auschwitz I………63 4.3.2. Zwiedzanie bylego KL Auschwitz II – Birkenau………65 Podsumowanie o wnioski………68 Bibliografia………70 Zalaczniki………72-121

Wykorzystanie walorów krajoznawczo-turystycznych w strategii rozwoju turystyki na Pogórzu Przemyskim

Przez administrator

Wstęp…….5 Rozdział I Rys historyczny Pogórza Przemyskiego…….7 Rozdział II Charakterystyka Pogórza Przemyskiego…….18 1.1.Polozenie fizjograficzne …….18 1.2.Budowa geologiczna …….19 1.3.Klimat i siec wodna…….21 1.4.Szata roslinna i swiat zwierzat …….23 2.Charakterystyka walorów krajobrazowych …….26 2.1. Parki krajobrazowe…….26 2.2.Rezerwaty przyrody …….29 2.3.Obszary chronionego krajobrazu …….36 2.4.Pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne i uzytki ekologiczne Pogórza …….37 3.Charakterystyka wybranych miejscowosci Pogórza Przemyskiego i ich walory turystyczne …….40 3.1. Przemysl – miasto …….40 3.1.1. Wedrówki poza stare miasto …….49 3.1.2. W kregu Przemysla …….50 3.2.Okolice Przemysla …….55 3.2.1.Krasiczyn – Park, Zamek, Parafia…….55 3.2.2.Arboretum w Bolestraszycach …….59 3.2.3.Kalwaria Paclawska …….61 4.Po drogach i bezdrozach Pogórza Przemyskiego …….63 4.1. Szlaki piesze…….63 4.1.1. Szlak czerwony…….63 4.1.2. Szlak zielony – górski …….68 4.1.3. Szlak zólty …….70 4.1.4. Szlak czarny…….74 4.1.5. Szlak niebieski…….79 4.1.6. Patniczy szlak im. Jana Pawla II …….80 4.2.Przez Pogórze na rowerze …….80 4.2.1.Do Birczy nie wprost…….80 4.2.2.Na zachód od Przemysla …….81 4.2.3.Od cerkwi do cerkwi …….81 4.2.4.Rezerwaty przyrody i ……. lotnisko …….82 Rozdział III Stan zagospodarowania turystycznego Pogórza Przemyskiego…….83 1.1. Dostepnosc komunikacyjna …….83 1.2. Baza turystyczna …….84 1.2.1.Wykaz miejsc noclegowych…….84 1.2.2.Baza zywieniowa Przemysla …….92 1.3. Kalendarz stalych imprez kulturalnych i turystycznych w Przemyslu…….93 1.4. Rekreacja na Pogórzu …….95 1.5. Informacja turystyczna…….96 Rozdział IV Strategia rozwoju turystyki i rekreacji Pogórza Przemyskiego do roku 2015…….99 Rozdział V Podsumowanie i wnioski …….103 Zakończenie…….105 Streszcenie (w jezyku polskim)…….106 Streszczenie (w jezyku angielskim)…….107 Bibliografia…….108 Aneksy…….109

Czynniki przyrodnicze i ekonomiczne warunkujace rozwój turystyki kajakowej w Polsce.

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1. Znaczenie i istota turystyki aktywnej i kwalifikowanej w zyciu współczesnego czlowieka 1. Aktywny wypoczynek produktem zachodniej cywilizacji 2. Turystka kwalifikowana i turystyka aktywna 3. Turystyka kajakowa jako przyklad aktywnego wypoczynku Rozdział 2. Czynniki korzystne i negatywne wpływajace na obecny poziom kajakarstwa w Polsce 1. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki kajakowej 1.1. Polskie rzeki i jeziora – idealnymi trasami wedrówek kajakowych 1.2. Walory pozaprzyrodnicze, umozliwiajace i uatrakcyjniajace splywy kajakowe 1.3. Rola stowarzyszen i organizacji w rozwoju turystyki kajakowej 1.4. Aspekt zdrowotny turystyki kajakowej 2. Czynniki hamujace rozwój turystyki kajakowej w Polsce Rozdział 3. Popyt i podaz w turystyce 1. Popyt turystyczny i jego determinanty 2. Charakterystyka atrakcyjnych tras kajakowych, jako elementów pierwotnej podazy turystycznej 2.1. Szlak Rospudy 2.2. Szlak Krutyni 2.3. Szlak Brdy i Zbyrzycy 2.4.Szlak Wdy 2.5.Szlak Gwdy, Pilawy i Rurzycy 2.6. Szlak Drawy 2.7. Szlak Raduni Zakończenie Bibliografia

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym – analiza szczególowa programu szkolenia

Przez administrator

Wstęp……….2 1. Analiza uwarunkowan prawnych wprowadzenia certyfikatów kompetencji zawodowych. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu……….5 1.1 Warunki przystapienia do egzaminu 1.2 Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu 1.3 Sposób przechowywania protokolów z przeprowadzonych egzaminów oraz przeprowadzenia rejestru wydawanych certyfikatów kompetencji zawodowych 2. Szczególowa analiza programu szkolenia……….8 2.1 Program szkolenia w zakresię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoznika drogowego obejmuje nastepujaca tematyke: 2.1.1 Umowy o działalności gospodarczej 2.1.2 Formy organizacyjne działalności gospodarczej: 2.1.3 Prawo finansowe 2.1.4.Zarządzanie przedsiebiorstwem 2.1.5. Dostep do zawodu i do rynku przewozu osób w Unii Europejskiej 2.1.6 Ustawa o transporcie drogowym z dnia 06 wrzesnia 2001 2.1.7 Ruch drogowy 2.1.8 Instytucje miedzynarodowe 2.1.9. Miedzynarodowy transport drogowy – Umowy dwustronne 2.1.10 Międzynarodowe przewozy pasazerskie 3. Zasady funkcjonowania polskich przewozników w aspekcie wynegocjowanych warunków w rozdziale: transport………..28 3.1. Ogólne informacje na temat galezi transportu 4. Tendencje w transporcie, diagnoza stanu obecnego……….31 4.1 Obserwacje ogólne 4.2 Zmiany w gospodarce a transport 4.3 Zmiany w sektorze transportu 4.4 Zmiany w poszczególnych galeziach transportu 5. Uwarunkowania rozwoju……….40 5.1 Przewozy ladunków 6. Prognozy potrzeb przewozowych…………42 6.1 Kierunki glównych przemieszczen korytarzowych. 6.2 Prognoza ruchu na sieci drogowej 7. Strategie rozwojowe systemu transportowego na lata 2000 – 2015……….44 7.1 Glówne przesłanki strategii, dylematy wyboru priorytetów 7.2 Pola decyzyjne, modele procesu wdrazania celów polityki 8. Rozwój transportu samochodowego……….47 8.1 Kierunki polityki 9. Problemy techniczne dostosowania pojazdów do nowych wymogów Unijnych……….56 9.1. System zezwolen dla pojazdów typu „green lorry” EURO-1 9.1.1 Emisja spalin 9.2. System zezwolen dla pojazdów typu „greener and safe lorry” EURO-2 9.2.1 Emisja spalin 9.2.2 Minimalne wymogi techniczne oraz wymogi w zakresię bezpieczenstwa 9.3. System zezwolen dla pojazdów typu „EURO 3 safe lorry” 9.3.1 Emisja spalin 9.3.2 Minimalne wymogi techniczne oraz w zakresię bezpieczenstwa 9.4. Przepisy dotyczace emisji w Europie 9.5. Inspekcja Transportu samochodowego 9.5.1 Prawa i obowiazki oraz procedury stosowanie przez Inspekcje Transportu Drogowego Zalaczniki……….70 Uwaga: Brak przypisów i bibliografii

Czynniki kształtujące rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim.

Przez administrator

Wstęp i cel pracy…………3 Rozdział I. 1. Rys historyczny miasta………… 6 2. Warunki srodowiska geograficznego badanego obszaru …………8 2.1. Polozenie geograficzne miasta i gminy………… 8 2.2. Budowa geologiczna …………12 2.3. Rzezba terenu………… 13 2.4. Wody …………14 2.5. Klimat………… 16 2.6. Gleby …………17 2.7. Surowce mineralne …………18 2.8. Szata roslinna i swiat zwierzecy …………19 Rozdział II. 1. Walory srodowiska naturalnego dla potrzeb turystyki 1.1. Walory turystyczno – krajoznawcze srodowiska przyrodniczego………… 21 1.2. Charakterystyka wybranych jezior …………24 1.3. Strefa chronionego krajobrazu………… 27 1.4. Szlaki turystyczne………… 29 1.5. Pomniki przyrody …………33 1.6. Walory kulturowe………… 33 1.7. Chlonnosc turystyczna …………39 2. Stan zagospodarowania turystycznego gminy …………42 2.1. Baza noclegowa …………42 2.2. Baza gastronomiczna …………45 2.3. Baza towarzyszaca…………46 Rozdział III. 1. Dostosowanie polskiego prawa dotyczacego turystyki do prawa obowiazujacego w Unii Europejskiej 1.1. Ochrona konsumenta ………… 49 1.2. Swoboda podejmowania działalności gospodarczej i swiadczenia usług ………… 51 1.3. Male i srednie przedsiębiorstwa …………59 1.4. Swoboda przeplywu kapitalu………… 60 1.5. Swoboda przeplywu towarów …………60 1.6. Sprawiedliwosc i sprawy wewnetrzne …………61 1.7. Statystyka …………62 Rozdział IV. 1. Strategia rozwoju turystyki na pojezierzu drawskim i perspektywy jej rozwoju na przykładzie gminy XYZ …………64 Dyskusja………… 74 Wnioski………… 78 Literatura cytowana………… 79

Walory turystyczne lasów województwa lubuskiego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Znaczenie lasów w turystyce 1.1. Pojęcie lasów 1.2. Lasy w Polsce 1.3. Wyznacznie terenów lesnych pod wypoczynek 1.4. Formy turystyki i wypoczynku na terenach lesnych Rozdział II Lasy województwa lubuskiego ich walory i funkcje 2.1. Polozenie oraz powieszchnie zajmowane przez lasy na ternie woj. lubuskiego 2.2. Krainy przyrodniczo-lesne 2.3. Zasoby atrakcji turystycznych woj. lubuskiego 2.4. Funkcje lasów Rozdział III Turystyczne wykorzystanie lasów woj. lubuskiego 3.1. Formy wypoczynku na terenach lesnych woj. lubuskiego 3.2. Lesne obiekty wypoczynkowe 3.4. Lagowski park krajaobrazowy 3.5. Pszczewski park krajobrazowy Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis rysunków

Projekt rowerowego szklaku turystycznego po obiektach historycznych w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Opis obszaru na którym bedzie przebiegal szlak. Fizjografia Gminy ………5 2.1. Dostepnosc komunikacyjna Gminy……… 6 2.2. Krótki opis krajobrazu Gminy ………7 2.3. Osobliwosci flory i fauny ………9 2.4. Warunki hydrologiczne……… 9 2.4.1. Rzeki………10 2.4.2. Jeziora………10 2.4.3. Wody podziemne ………10 2.5. Warunki klimatyczne ………11 2.6 Rys historyczny Gminy……… 12 Rozdział 2. Obiekty historyczne Gminy XYZ……… 14 3.1. Przedstawienie w tabeli poszczególnych obiektów ………14 3.2. Umiejscowienie obiektów na mapie ………25 3.3. Wybór najatrakcyjniejszych obiektów wśród których wyznaczony zostanie wlasciwy szlak turystyczny ………25 Rozdział 3. Projekt i opis szlaku turystycznego ………27 Zakończenie ………34 Literatura

Znaczenie turystyki dla rozwoju obszaru pogranicza polsko-ukrainskiego.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Uwarunkowania współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy 1. Uwarunkowania historyczne współpracy polsko-ukrainskiej………8 2. Niepodleglosc Ukrainy w perspektywie europejskiej i swiatowej………12 3. Rola i uwarunkowania współpracy transgranicznej………15 4. Podstawy prawne współpracy transgranicznej………19 5. Euroregiony jako forma organizacyjna wspólpracy………28 Rozdział II Rola i znaczenie granicy polsko-ukrainskiej dla współpracy gospodarczej 1. Granica polsko-ukrainska jako wschodnia granica Unii Europejskiej i NATO………37 2. Rola istniejacych i projektowanych szlaków komunikacyjnych………43 3. Dynamika rozwoju polsko-ukrainskiego ruchu granicznego w latach 1990 ………48 Rozdział III Rola turystyki w rozwoju obszaru polsko-ukrainskiego pogranicza 1. Znaczenie turystyki w gospodarce swiatowej………60 2. Rola turystyki dla dynamiki rozwoju obszaru pogranicza polsko-ukrainskiego ………64 3. Centra i regiony turystyczne polsko-ukrainskiego pogranicza………70 4. Turystyka kulturowa i agroturystyka jako szczególne formy uprawiania turystyki na obszarze polsko-ukrainskiego pogranicza………82 Rozdział IV środowisko naturalne jako czynnik aktywizacji rozwoju turystyki 1. Walory przyrodnicze obszaru pogranicza………90 2. Zanieczyszczenie srodowiska naturalnego:………97 zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenie wody, zanieczyszczenie terenów wiejskich. 3. Cele transgranicznej współpracy w dziedzinie ochrony srodowiska ………112 Zakończenie ………117 Bibliografia………120 Aneks………125

Atrakcyjność turystyczna wybranych zamków w Polsce.

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I. Historia i opis wybranych zamków w Polsce 1.1. Zamek w Bolkowie……….. 5 1.2. Zamek Chojnik……….. 10 1.3. Zamek w Niedzicy ………..12 1.4. Zamek w Ogrodziencu 16 1.5. Zamek w Pieskowej Skale ……….. 21 1.6. Zamek w Szamotulach ……….. 24 1.7. Zamek Krzyztopór w Ujezdzie ………..27 Rozdział II. Atrakcyjność legend zamkowych 2.1. Legendy zamku w Bolkowie ……….. 31 2.1.1. O pieknej kasztelance Annie ………..31 2.1.2. Blazen z Bolkowa ………..31 2.2. Legendy zamku Chojnik ……….. 32 2.2.1. Rycerz z Chojnik ………..32 2.3. Legendy zamku w Niedzicy ……….. 33 2.3.1. Biala Dama z Niedzickiego zamku ……….. 33 2.3.2. Dab Horvathów ……….. 33 2.3.3. Boleslaw i Brunhilda ………..34 2.4. Legendy zamku w Ogrodziencu ………..35 2.4.1. Czarny pies z Ogrodzienca……….. 35 2.5. Legendy zamku w Pieskowej Skale ……….. 36 2.5.1. Fantomy z Pieskowej Skaly ……….. 36 2.5.2. Tajemnice zamku Szafranców ………..37 2.6. Legendy zamku w Szamotulach 38 2.6.1. Czarna Ksiezniczka z Szamotul ………..38 2.7. Legendy zamku Krzyztopór w Ujezdzie ………..39 2.7.1. Husarz na zamkowych murach……….. 39 2.7.2. Widmowa para ……….. 39 2.7.3. Legenda o Krzyztoporze ………..39 Rozdział III. Ruch turystyczny w zamkach – dane statystyczne ………..40 3.1. Ruch turystyczny w Bolkowie ………..42 3.2. Ruch turystyczny na zamku w Chojniku ……….. 44 3.3. Ruch turystyczny w Niedzicy ……….. 46 3.4. Ruch turystyczny w Ogrodziencu ……….. 48 3.5. Ruch turystyczny w Pieskowej Skale ……….. 50 3.6. Ruch turystyczny w Szamotulach ……….. 52 3.7. Ruch turystyczny na zamku Krzyztopór w Ujezdzie………..54 3.8. Analiza porównawcza danych statystycznych ruchu turystycznego w obiektach zamkowych ……….. 56 Zakończenie ………..58 Bibliografia ……….. 59 Spis fotografii i rycin ………..60 Spis tabel ……….. 61

Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Znaczenie turystyki we Wspólnocie Europejskiej………5 1. Specyfika sektora turystycznego 1.1 Produkt turystyczny 1.2. Uslugi turystyczne 1.3. Formy turystyki 2. Statystyka i trendy 2.1. Trendy glówne oraz znaczenie w gospodarce 2.2. Zmiany demograficzne i przyszla ewolucja branzy Rozdział II. Nowa koncepcja turystyki europejskiej………35 1. Proces 'Turyzm i Zatrudnienie’ 1.1. Podnoszenie jakosci usług turystycznych 1.2. Informacja na temat turystyki 1.3. Szkolenia zwiekszajace kwalifikacje w przemysle turystycznym 1.4. Promowanie ochrony srodowiska i zrównowazonego rozwoju w turystyce 1.5. Uslugi oparte na technologiach informacyjnych i komunikacji 1.6. Narodowe Organizacje Turystyczne 2. Inne wazne kwestie turystyki europejskiej Rozdział III. Strategia i realizacja………58 1. Nowy impuls do zgodnej, zintegrowanej strategii 2. Dostepnosc niezbednej wiedzy oraz narzedzi 3. Tworzenie narzedzi koniecznych dla wdrazania specyficznych technicznych srodków 3.1. Informacja statystyczna 3.2. Europejskie zasady 'Agendy 21′ Zakończenie………67 Bibliografia

Dwory i pałace ziemi jarocinskiej.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Ziemianstwo na ziemi jarocinskiej w XIX i XX wieku ………5 Rozdział II. Dwory i pałace ziemianstwa polskiego w XIX i XX wieku………31 Rozdział III. Dwory i pałace ziemianstwa niemieckiego w XIX i XX wieku………78 Rozdział IV. Źródła wiedzy o palacach, dworach i ziemianstwie. Bibliografia regionalna – wybór………112 Rozdział V. Wspólczesne funkcje i wykorzystanie dawnych siedzib ziemianskich……… 118 Zakończenie ………139 Przypisy ……… 140 Bibliografia……… 153

Ekonomiczne znaczenie turystyki.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Znaczenie przemyslu turystycznego s skali globalnej 1.1 Przychody z turystyki na swiecie 1.2 Procent zatrudnionych w sektorze turystycznym na swiecie 1.3 Kraje o znaczacej roli przemyslu turystycznego 1.4 Top Tourism Earners, Top Tourism Spenders, Top Five Tourism Destinations 1.5 Lista najwiekszych graczy (Key Players) 1.5.1 Sieci hotelowe 1.5.2 Tour – operatorzy 1.5.3 Atrakcje turystyczne na swiecie 1.5.4 Alianse lotnicze 1.5.5 Tanie linie lotnicze 1.5.6 Linie statków pasazerskich 1.5.7 Systemy rezerwacji 1.5.8 Sieci barów szybkiej obslugi – Fast-food 1.5.9 Wypozyczalnie samochodów – Car Rentals 1.6 Trendy w swiatowym turyzmie – popyt, podaz, turyzm zrównowazony. 1.7 Integracja pionowa i pozioma w turystyce 1.8 Zagrozenia turystyki swiatowej Rozdział II. Znaczenie przemyslu turystycznego w Polsce 2.1 Liczba osób zatrudnionych w sektorze turystyki 2.2 Procent PKB (Produkt Krajowy Brutto) 2.3 Turysci zagraniczni i przychody z turystyki przyjazdowej za ostatnie 3 lata 2.4 Prognoza na najblizsze 3 lata w turystyce 2.5 Glówni gracze 2.5.1 Wiodace sieci hotelowe 2.5.2 Tour – operatorzy w Polsce 2.5.3 Sieci barów szybkiej obslugi – Fast-food 2.5.4 Polskie Linie Lotnicze LOT 2.5.5 Tanie linie lotnicze 2.5.6 Wypozyczalnie samochodów 2.6 Atrakcje i atuty w Polsce 2.7 Ocena turystyki w Polsce po wejściu do UE – szanse i zagrozenia Rozdział III. Szacunki przychodów z turystyki na przykładzie Torunia. 3.1 Ilosc turystów odwiedzajacych dana miejscowosc 3.2 Obiekty noclegowe 3.3 Teatry, instytucje muzyczne 3.4 Muzea, planetarium 3.5 Instytucje i stowarzyszenia oraz kluby 3.6 Glówne motywy przyjazdu 3.7 Wielkosc i struktura wydatków 3.8 Gastronomia 3.9 Atrakcje turystyczne 3.10 Imprezy kulturalne 3.11 Kina, planetarium 3.12 Baza sportowo-rekreacyjna Rozdział IV. Zarys koncepcji, pomyslu, idei nowego produktu turystycznego. Bibliografia Spis tabel Slowniczek

Rozwój turystyki na przykładzie gminy XYZ.

Przez administrator

Wstęp……… 5 Rozdział I. Zagadnienia teoretyczne z zakresu turystyki 1.1. Pojęcie turystyki ……… 7 1.2. Czynniki kształtujące turystyke……… 9 1.3. Rola turystyki ……… 15 1.4. Podzial turystyki ……… 24 1.5. Definicja turyzmu ……… 29 1.6. Charakterystyka ruchu turystycznego ……… 31 Rozdział II. Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Powstanie i polozenie Gminy ……… 34 2.2. Walory turystyczne ……… 36 2.2.1. Fauna ……… 38 2.2.2. Flora ……… 41 2.2.3. Walory uzdrowiskowe ……… 45 2.2.4. Walory kulturowe……… 46 Rozdział III. Zagospodarowanie turystyczne gminy XYZ 52 3.1. Infrastruktura turystyczna 3.1.1. Szlaki turystyki pieszej i rowerowej ……… 53 3.1.2. Sciezki dydaktyczne ……… 54 3.1.3. Informacja turystyczna ……… 55 3.2. Baza noclegowa ……… 55 3.2.1. Obiekty hotelowe ……… 59 3.2.2. Obiekty agroturystyczne ……… 62 3.2.3. Pozostale obiekty noclegowe ……… 66 3.3. Gmina jako osrodek turystyczno-rekreacyjny ……… 67 Rozdział IV. Perspektywy rozwoju turystyki 4.1. Plan Rozwoju Lokalnego ……… 72 4.2. Strategia rozwoju turystyki ……… 75 4.3. Plany i programy wspomagajace rozwój turystyki ……… 77 4.4. Analiza SWOT regionu ……… 81 4.5. Inwestycje lokalne i ich wpływ na rozwój turystyki ……… 86 4.6. Promocja gminy ……… 89 Zakończenie……… 96 Biografia ……… 97 Spis zdjec……… 99 Spis tabel ……… 100 Spis wykresów ……… 101 Metryczka ……… 101

Edukacyjne walory turystyczne regionów Hiszpanii.

Przez administrator

Wstęp ………1 Rozdział I. Aspekty teoretyczne turystyki 1. Podstawowe pojęcia turysty i turystyki……… 3 2. Wiodace regiony turystyczne na Swiecie……… 10 3. Miedzynarodowy ruch turystyczny……… 14 Rozdział II. Turystyczne regiony Hiszpanii 1. Ogólna charakterystyka Hiszpanii……… 19 1.1 Informacje ogólne ………19 1.2 Historia……… 22 1.3 Gospodarka ………23 1.4 Kultura ………24 1.5 Kuchnia hiszpanska ………24 1.6 Turystyka ………25 1.7 Zwyczaje, Swieta i fiesty ………26 2. Katalonia 28 2.1 Barcelona ………29 2.2 Monestir de Montserrat ………39 3. Walencja i Murcja ………40 4. Andaluzja ………44 4.1 Sewilla……… 45 4.2 Kordoba……… 47 4.3 Granada……… 48 4.4 Malaga ………50 5. Kastylia i Madryt……… 52 5.1 Kastylia La Mancha-Toledo 5………5 5.2 Madryt ………57 5.3 Kastylia Leon ………60 Rozdział III. Znaczenie turystyki dla Polaków 1. Uczestnictwo Polaków w krajowych wyjazdach turystycznych ………64 2. Uczestnictwo Polaków w zagranicznych wyjazdach turystycznych ………66 Rozdział IV. Promocja wycieczki do Hiszpanii dla studentów……… 69 Zakończenie ………72 Bibliografia………73

Stan i perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej w regionie XYZ na Mazurach.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Polozenie badanego obszaru – jego rozmiary i dostepnosc komunikacyjna 1.1. Polozenie obszaru ……….5 1.2. Ludnosc ……….7 1.3. Dostepnosc komunikacyjna………. 10 Rozdział II. Charakterystyka srodowiska geograficznego 2.1. Uksztaltowanie powierzchni………. 12 2.2. Stosunki wodne………. 16 2.3. Klimat………. 17 2.4. Flora i fauna………. 19 Rozdział III. Walory naturalne i antropogeniczne 3.1. Walory naturalne………. 27 3.2. Walory antropogeniczne ……….30 Rozdział IV. Dotychczasowy rozwój turystyki na badanym obszarze 4.1. Baza noclegowa ……….35 4.2. Baza zywieniowa ……….40 Rozdział V. Turystyka kwalifikowana i jej uwarunkowania 5.1. Turystka piesza ……….43 5.2. Zeglarstwo, kajakarstwo ……….44 5.3. Turystyka pielgrzymkowa………. 45 5.4. Turystyka wiejska………. 48 Rozdział VI. Rola turystyki w gospodarce regionu………. 49 Zakończenie ……….58 Bibliografia ……….60 Spis fotografii ……….62

Jakość usług agroturystycznych w wybranych gospodarstwach gminy XYZ.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Agroturystyka jako forma usług turystycznych 1.1. Agroturystyka jako forma wypoczynku ……….5 1.2. Usluga turystyczna jako produkt………. 9 1.2.1. Pojęcie usługi turystycznej ……….9 1.2.2. Cechy usług turystycznych ……….15 Rozdział II. Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Historia gminy, polozenie, powierzchnia, demografia ……….20 2.1.1. Historia gminy ……….20 2.1.2. Polozenie ……….21 2.2.3. Powierzchnia ……….22 2.2.4. Demografia………. 23 2.2. Walory przyrodnicze i turystyczne gminy XYZ ……….24 Rozdział III. Jakość usług agroturystycznych w wybranych gospodarstwach gminy XYZ 3.1. Gospodarstwa agroturystyczne w gminie XYZ ……….30 3.2. Ocena jakosci swiadczonych usług na podstawie wybranych gospodarstw ……….32 Zakończenie ……….36 Bibliografia ……….38 Zalaczniki ………. 41 Ankieta

Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w XYZ w powiecie zywieckim.

Przez administrator

Wstęp …………. 1 Rozdział I. XYZ i jej walory turystyczne 1.1. Informacje wstepne o XYZ…………. 3 1.2. Historia XYZ …………. 5 1.3. Atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna w XYZ…………. 7 Rozdział II. Zagadnienia teoretyczne zwiazane z turystyka i rekreacja 2.1. Turystyka – definicje i klasyfikacje…………. 16 2.2. Rekreacja jako forma aktywnosci …………. 23 Rozdział III. Perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w XYZ 3.1. Aktualna sytuacja spoleczno-gospodarcza …………. 30 3.2. Plany i projekty rozwoju XYZ pod katem turystyki i rekreacji …………. 38 Podsumowanie …………. 44 Spis fotografii i rysunków …………. 46 Bibliografia ………….47

Turystyka przyjazdowa do Polski na tle uwarunkowan międzynarodowego ruchu osobowego w Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział I. Miedzynarodowy ruch osobowy w kontekscie zjawiska turystyki 1.1. Istota miedzynarodowego przeplywu osób……….. 5 1.2. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki……….. 15 1.3. Warunki rozwoju turystyki………..17 1.3.1. Warunki naturalne ………..17 1.3.2. Warunki polityczne ………..21 1.3.3. Warunki spoleczno-ekonomiczne ………..23 1.4. Rodzaje ruchu turystycznego……….. 25 Rozdział II. Wspólnoty europejskie a miedzynarodowy ruch osobowy 2.1. Działalność Unii Europejskiej na rzecz rozwoju ruchu osobowego ………..31 2.2. Wpływ polityki panstw na miedzynarodowy ruch turystyczny……….. 42 2.3. Przedsiewziecia wspólnotowe na rzecz ulatwien granicznych w miedzynarodowym ruchu turystycznym ………..48 Rozdział III. Turystyka przyjazdowa jako dominujaca forma granicznego ruchu osobowego w Polsce 3.1. Graniczny ruch osobowy w kontekscie integracji Polski z Unia Europejska ………..56 3.2. Przyjazdy turystów do Polski ………..64 3.3. Motywy przyjazdów obcokrajowców ………..70 3.3.1. Z krajów Unii Europejskiej ………..72 3.3.2. Z zza wschodniej granicy……….. 75 3.4. Wybrane aspekty ekonomiczne turystyki przyjazdowej ………..78 3.4.1. Wydatki cudzoziemców ………..76 3.4.2. Zakwaterowanie i formy korzystania z produktów turystycznych……….. 84 Zakończenie Bibliografia

Perspektywy rozwoju turystyki na obszarze Nadlesnictwa XYZ.

Przez administrator

Wstęp Cel pracy Rozdział I. Teoretyczne zagadnienia turystyki 1.1 Istota, funkcje i podzial turystyki 1.2 Uwarunkowanie rozwoju turystyki 1.3 Dobra turystyczne i walory turystyczne 1.4 Infrastruktura turystyczna 1.5 Znaczenie zabytków dla rozwoju turystyki Rozdział II. Walory turystyczne Nadlesnictwa XYZ 2.1 Rys historyczny Nadlesnictwa XYZ 2.2 Diagnoza i analiza strategiczna masywów lesnych Nadlesnictwa XYZ 2.3 Walory naturalne Nadlesnictwa XYZ w aspekcie turystyki 2.4 Zagospodarowanie lasu jego uzytkowanie, ochrona oraz jego nasiennictwa 2.5 Gospodarka lowiecka i szkólkarstwo Rozdział III. Edukacja i turystyka w Nadlesnictwie XYZ 3.1 Atrakcje turystyczne Nadlesnictwa XYZ 3.2 Sciezki przyrodniczo-lesne 3.3 Park Krajobrazowy X 3.4 Park Krajobrazowy Y 3.5 Rezerwaty przyrody 3.6 Muzeum Przyrodnicze X 3.7 Muzeum Biograficzne Y 3.8 Edukacja lesna Rozdział IV. Turystyka na obszarze wiejskim, a integracja Europejska 4.1 Kompetencje Organów Wspólnoty Europejskiej a Gmina 4.2 Fundusze z Unii Europejskiej na rozwój turystyki i ochrony obszarów srodowiskowych 4.3 Ochrona srodowiska w Unii Europejskiej 4.4 Ruch turystyczny po wejściu do Unii Europejskiej Podsumowanie i wnioski koncowe Bibliografia Spis zdjec i tabeli Streszczenie Summary

Rozwój sektora turystyki aktywnej i przyjaznej srodowisku w powiecie gdanskim w latach 2004-2008.

Przez administrator

Wstęp ………..5 Rozdział I. Turystyka jako czynnik lokalnego rozwoju gospodarczego 1. Pojęcie turystyki i ruchu turystycznego……….. 7 1.1 Znaczenie turystyki dla gospodarki w świetle statystyk ……….. 7 2. Miejsce turystyki w gospodarce swiata ……….. 13 2.1 Turystyka – podstawowe wskazniki……….. 13 2.2 Turystyka zrównowazona jako alternatywa turystyki masowej ……….. 17 2.3 Ekoturystyka jako podstawa koncepcji zrównowazonego rozwoju lokalnego ………..20 3. Rozwój turystyki a swiadomosc ekologiczna spolecznosci lokalnych ………..21 3.1 Fazy rozwoju turystyki w Polsce ……….. 21 3.2 Aspekty rozpatrywania turystyki ……….. 22 3.3 Kształtowanie turystyki społecznej ……….. 23 4. Uwarunkowania prowadzenia usług turystycznych w Polsce po akcesji do UE ………..24 4.1 Zmiany na polskim rynku turystycznym po wejściu do Unii Europejskiej ……….. 24 4.2 Swiadczenie usług turystycznych na wsi w świetle przepisów prawnych Polski i UE ………..27 Rozdział II. Problemy strategiczne Pruszcza Gdanskiego oraz powiatu gdanskiego 1. Ogólna charakterystyka miasta Pruszcz Gdanski……….. 31 2. Infrastruktura transportowa Pruszcza Gdanskiego ………..32 2.1 Budowa autostrady a rozwój Pruszcza Gdanskiego……….. 32 2.1.1 Korzysci plynace z bliskiej lokalizacji autostrad ………..33 2.2 Obciazenie dróg w Pruszczu Gdanskim……….. 33 2.2.1 Perspektywy poprawy stanu infrastruktury drogowej w Pruszczu Gdanskim……….. 35 3. Czynniki warunkujace zrównowazony rozwój Pruszcza Gdanskiego……….. 37 3.1 Zarządzanie mobilnoscia problemem strategicznym Pruszcza Gdanskiego ………..37 3.2 Uwarunkowania rozwoju zrównowazonego Pruszcza Gdanskiego……….. 41 3.3 Ocena stanu komunikacji publicznej Pruszcza Gdanskiego……….. 43 4. Działalność wladz Pruszcza Gdanskiego w zakresię promocji miasta……….. 45 5. Jakość zarządzania przestrzenia w powiecie gdanskim……….. 46 5.1 Powiat gdanski jako czesc aglomeracji gdanskiej……….. 46 5.2 Polozenie geograficzne powiatu gdanskiego ………..47 5.3 Atrakcje turystyczne powiatu gdanskiego……….. 49 5.4 Trasy turystyczne powiatu gdanskiego……….. 51 6. Ruch turystyczny w powiecie gdanskim……….. 54 7. Projekty inwestycyjne dotyczace rozbudowy infrastruktury transportowej w powiecie gdanskim ………..56 8. Znaczenie turystyki w powiecie gdanskim ………..58 8.1 Brak informacji na temat atrakcji, bazy turystycznej/identyfikacji produktów ………..59 8.2 Niedostateczna wspólpraca z sasiednimi powiatami ………..61 8.3 Brak środków na finansowanie dzialan marketingowych……….. 62 8.4 Brak perspektywicznego myslenia decydentów w samorzadach ………..62 8.5 Agroturystyka w powiecie gdanskim ………..63 8.5.1Korzysci plynace z rozwoju agroturystyki……….. 63 8.5.2 Negatywne strony rozwoju agroturystyki……….. 64 Rozdział III. Próba porównania polityki komunikacyjnej Pruszcza Gdanskiego z polityka komunikacyjna miasta Lüneburg 1. Miasto Lüneburg wzorcem zrównowazonej mobilnosci – uzasadnienie wyboru ………..65 2. Istota transportu zintegrowanego na obszarach zurbanizowanych……….. 66 3. Charakterystyka miasta Lüneburg ………..66 3.1 Zrównowazone korzystanie z przestrzeni Lüneburga ………..67 3.2 Gospodarowanie przestrzenia Lüneburga ………..69 4. Pozytywne skutki wzorowania się na miastach rozwinietych w sposób zrównowazony………..71 Podsumowanie i wnioski ………..72 Spis tablic ………..73 Spis wykresów ……….. 73 Spis rysunków ……….. 73 Spis map ………..74 Spis fotografii ………..74 Spis zródel……….. 75

Walory turystyczne Slowacji ze szczególnym uwzglednieniem Bratyslawy i Koszyc.

Przez administrator

Wstęp ………….. 3 Rozdział I. Slowacja – kraj tysiaca zamków. Wiadomosci ogólne 1.1. Ogólna charakterystyka regionu ………….. 7 1.2. Zarys historyczny ………….. 13 Rozdział II. Charakterystyka wybranych miast Slowacji 2.1. Bratyslawa ………….. 17 2.1.1. Historia miasta ………….. 18 2.1.2. Walory antropogeniczne …………..20 2.1.3. Walory przyrodnicze ………….. 29 2.1.4. Zagospodarowanie turystyczne i dostepnosc komunikacyjna………….. 33 2.2. Koszyce …………..34 2.2.1. Historia miasta………….. 35 2.2.2. Walory antropogeniczne …………..38 2.2.3. Walory przyrodnicze ………….. 43 2.2.4. Zagospodarowanie turystyczne i dostepnosc komunikacyjna ………….. 45 Rozdział III. Pozostale walory i infrastruktura turystyczna Slowacji …………..47 Rozdział IV. Ruch turystyczny i formy aktywnosci turystycznej ………….. 52 Zakończenie …………..56 Bibliografia ………….. 58 Spis tabel ………….. 60 Spis zdjec ………….. 61