Kategoria: Leasing

Gotowe prace z leasingu – gotowe prace licencjackie i prace magisterskie z leasingu

Leasing i kredyt jako zródla finansowania przedsiebiorstwa – analiza porównawcza

Przez administrator

Wstep………6 Rozdzial I Zródla finansowania przedsiebiorstwa 1.1. Istota przedsiębiorstwa ………8 1.2. Klasyfikacja zródel finansowania przedsiebiorstwa………12 1.3. Charakterystyka kapitalów obcych………16 Rozdzial II Leasing jako zródlo finansowania inwestycji przedsiebiorstwa 2.1. Istota i geneza leasingu………20 2.2. Cechy leasingu………23 2.2.1. Przedmiot leasingu………23 2.2.2. Uczestnicy transakcji leasingowej………25 2.2.3. Schemat transakcji leasingu………27 2.3. Rodzaje leasingu………29 2.4. Warunki umowy oraz formy jej zabezpieczenia………31 2.5. Zalety i wady leasingu………34 Rozdzial III Kredyt jako zródlo finansowania inwestycji przedsiebiorstwa 3.1. Istota i geneza kredytu………36 3.2. Rodzaje kredytów………37 3.3. Wniosek kredytowy………40 3.4. Wniosek kredytowy i jego analiza………42 3.5. Elementy umowy kredu………45 Rozdzial IV Analiza porównawcza leasingu i kredytu 4.1. Róznice miedzy leasingiem a kredytem………48 4.2. Efekt tarczy podatkowej przy wykorzystaniu leasingu i kredytu………51 4.3. Analiza rynku leasingu i kredytu w latach 2016-2018………53 Podsumowanie………58 Bibliografia………59 Spis tabel………61 Spis rysunków………62

Elastyczne formy zatrudnienia

Przez administrator

Wprowadzenie do elastycznych form zatrudnienia i ich rozwoju. Charakterystyka umów na czas określony, telepracy oraz umów o dzieło i zlecenie. Przykłady zastosowania w spółce XYZ.