Kategoria: Historia

Gotowe prace z historii – gotowe prace licencjackie i magisterskie z historii

Represje polityczne wobec opozycji politycznej NSZZ Solidarnosc.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Na drodze do zmian………5 1. Klimat polityczny………6 2. Pierwsze próby aktywnosci………18 3. Szansa działania ………23 Rozdział II Wspólpracownicys. 26 1. Sprawdzenie wiarygodnosci dzialaczy opozycyjnych………27 2. Aresztowania………35 3. Adwokaci………38 Rozdział III Formy represji. Próby obrony………42 1. Manifestowanie niezadowolenia – 'polityczne graffiti’………43 2. Kolportaz………45 3. Rewizje………48 4. Stosunek wladz do aktywnych duchownych………52 5. Problemy dnia codziennego opozycjonistów- s. 54 6. Ukryte nekanie………57 Rozdział IVPróba ofensywy ………61 1. Procesy z WUSW………62 2. Obchody 1-go Maja………73 3. Kwesta………79 4. Rocznice………82 5. Miedzynarodowa Konferencja Praw Czlowieka………87 Bibliografia………93

Gospodarka Polski w latach 1918-39.

Przez administrator

Gospodarka Polski w latach 1918 – 1939………. 1 Skutki zaborów………. 2 Inflacja markowa. Reformy skarbowe Wladyslawa Gabskiego ……….4 Kryzys w rolnictwie………. 11 Kryzys w przemysle ……….13 Problemy walutowo-skarbowe………. 17 Polityka rzadu wobec kryzysu………. 17 Rozwój etatyzmu ……….19 Bilans gospodarczy Polski odrodzonej………. 20

Administracja lokalna i samorzad w Galicji w dobie konstytucyjnej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Przemiany ustrojowe w monarchii Habsburgów w latach 1848 Rozdział II Władze autonomiczne Rozdział III Podzial terytorialny Galicji Rozdział V Administracja powiatowa Rozdział VI Samorzady gminy wiejskiej Rozdział VII 3 Samorzad gminy miejskiej Rozdział VIII Samorzad powiatowy Uwaga: Przypisy sa tylko w rozdziale pierwszym.

Kształtowanie się i rozwój bialoruskiej panstwowosci.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział 1. Droga do niepodleglosci……….3 1.1. Pierestrojka……….3 1.2. Rozpad Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14 Rozdział 2. Niepodleglosc……….18 2.1. Konstytucje……….18 2.2. System władzy……….34 2.3. Partie polityczne……….42 2.4. Aleksander Lukaszenko………44 Rozdział 3. Problemy bialoruskiej panstwowosci………48 3.1. Swobody obywatelskie……….48 3.2. Opozycja i jej stosunek do niepodleglosci……….52 3.3. Integracja z Rosja – zmierzch suwerennosci……….76 Zakończenie………84 Bibliografia 84

Zjednoczenie Niemiec w roku 1990 i jego nastepstwa.

Przez administrator

Wstęp…….. 4 Rozdział I Analiza historyczna……..7 1.1. Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..7 1.2. Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda……..20 1.3. Reformy Ludwika Erharda………25 1.4. Proces scalania gospodarek niemieckich………29 1.5. Transformacja Niemiec Wschodnich……… 34 Rozdział II Stan poczatkowy………39 2.1. Reakcja mocarstw swiatowych na zjednoczenie Niemiec – sytuacja polityczna……..39 2.2. Rola i udzial Zwiazku Radzieckiego w procesię integracji panstw niemieckich…….. 47 2.3. Przylaczenie Niemiec Wschodnich do Paktu Pólnocnoatlantyckiego i Wspólnot Europejskich przykladem integracji asymetrycznej……..50 2.4. Warunki zjednoczenia panstw niemieckich……..58 Rozdział III Jednoczenie panstw niemieckich w latach 1990-2000……..64 3.1. Zderzenie się gospodarki rynkowej z gospodarka centralnie planowana………64 3.2. Pomoc Niemiec Zachodnich dla nowych landów………70 3.3. Wpływ jednoczenia Niemiec na transformacje gospodarki wschodnioniemieckiej……… 72 3.4. Handel zagraniczny Niemiec po zjednoczeniu………81 Rozdział IV Ocena wpływu gospodarki zjednoczonych Niemiec na gospodarke swiatowa……..89 4.1. Wpływ wewnętrznych czynników rozwoju na pozycje miedzynarodowa Niemiec………89 4.2. Wpływ zjednoczenia panstw niemieckich na ich role i mozliwosci konkurowania z innymi państwami na arenie miedzynarodowej…….. 92 4.3. Wpływ zjednoczenia Niemiec na przeobrazenia spoleczno-polityczne w Europie Srodkowo-Wschodniej……… 97 4.4. Wpływ zjednoczonych Niemiec na integracje zachodnioeuropejska…….. 101 Zakończenie…….. 111 Bibliografia……… 115

Historia wlasnosci i jej rola w gospodarce.

Przez administrator

Wstęp Starozytnosc i klasyczny antyk Platon, Arystoteles a wlasnosc Gospodarka Egipska i Rzymska Prawo rzymskie Wlasnosc pieniadza Dobra materialne a wartosci duchowe Sredniowiecze Poczatki czasów nowozytnych Siedemnastowieczna Anglia Francja w XVIII wieku Rewolucja francuska Wiek XIX i pierwsza polowa XX Socjalizm, komunizm i anarchizm Wlasnosc w konstytucjach panstw Druga polowa XX wieku Kapitalizm masowy Wlasnosc w podziale miedzynarodowym Zakończenie Bibliografia

Terror Stalina

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział 1. Czym zajmowal się Stalin do 1917 roku 1.1 Mlode lata Koby………6 1.2 Rewolucjonista………9 1.3 Kluczowy 1917 rok ………15 Rozdział 2. W drodze po pelnie wladzy 2.1 Narodziny nowego kraju……… 22 2.2 Torowanie drogi do wladzy ………26 2.3 Walka o wladze 1924-29 ………29 Rozdział 3. Terror 3.1 Pierwszy etap rewolucji stalinowskiej. Lata 1929-34……… 35 3.2 Zaczelo się od Kirowa……… 41 3.3 Wielka czystka………44 A. Procesy……… 45 B. Masowe aresztowania ………48 C. Czystka w armii……… 49 D. Apogeum terroru……… 52 E. Ostatni 'wielki proces’ ………53 3.4 Okres od wybuchu Wielkiej Wojny Ojczyznianej do smierci Stalina ………55 Rozdział 4. Wódz umarl 4.1 Walka o sukcesje po Stalinie ………69 4.2 Referat Chruszczowa na XX Zjezdzie KPZR……… 73 4.3 Powrót do legendy Stalina ………77 Zakończenie ………81 Bibliografia ………85

Bliski Wschód – Izrael.

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I. Rys historyczny ……….4 1.1. Historia narodu zydowskiego ……….4 1.2. Izrael ……….7 Rozdział II. Doniesienia o sytuacji w Izraelu w latach 1999-2001………. 9 Podsumowanie ……….13 Bibliografia ……….14 a) ksiazki b) artykuly

Sadownictwo administracyjne po II Wojnie Swiatowej.

Przez administrator

Wykaz skrótów……….3 Wstęp……….5 1. Sadownictwo administracyjne w Polsce – rys historyczny……….6 2. Naczelny Sad Administracyjny w ustawach z 1980 i 1995r………..9 3. Sadownictwo administracyjne po wejściu w zycie ustawy 'Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi’. 3.1. Uwagi wstepne……….17 3.2. Skarga i posiedzenia sadowe……….18 3.3. Postepowanie mediacyjne i uproszczone……….21 3.4. Wyrokowanie……….23 3.5. Skarga kasacyjna……….25 3.6. Zazalenie……….27 4. Dwuinstancyjne sadownictwo administracyjne – wada, czy zaleta?……….31 5. Ustrój sadów administracyjnych……….34 6. Regulamin wewnetrznego urzedowania wojewódzkich sadów administracyjnych……….37 7. Sadownictwo administracyjne w innych krajach europejskich……….40 Zakończenie……….42 Wykaz zródel……….44 Literatura……….44 Orzecznictwo……….45 Akty prawne……….46

Organizacja kosciola w czasach polskiej monarchii patrymonialnej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Poczatki chrystianizacji 1. Polska plemienna I Poganska 2. Chrzest Polski Rozdział II. Powstanie organizacji koscielnej 1. Zjazd w Gnieznie 2. Powstanie metropolii 3. Wewnetrzna struktura Kosciola 4. Kryzys państwa Rozdział III. Przemiany w Kosciele polskim 1. Odbudowa struktur koscielnych 2. Reformy w Kosciele 3. Kosciól w dobie rozbicia dzielnicowego Rozdział IV. Zakony 1. Zakony monastyczne 2. Zakony zebracze Zakończenie Spis literatury

Stalinowska polityka oswiatowa w Polsce w latach 1945-1953.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I. Sytuacja szkolnictwa polskiego 1. Zniszczenia wojenne i poczatki odbudowy ………..9 2. Organizacja szkolnictwa ………..13 3. Nauczyciele ………..20 4. Uczniowie ………..26 Rozdział II. Sowietyzacja oswiaty w Polsce 1. Kult Stalina ………..33 2. Filozofia systemu ………..41 3. Stalinowska nauka ………..46 4. Nauczanie religii ………..52 Rozdział III. Skutki indoktrynacji 1. Stalinizm a postawy społeczne ………..59 2. Nowa mentalnosc ………..65 3. Proces destalinizacji ………..74 Zakończenie ………..81 Bibliografia ………..86

Dzieje szkolnictwa w Krosnie w latach 1918-1939.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I Antecedencje. Szkolnictwo w Krosnie w latach 1867-1918………… 7 Rozdział II. Szkolnictwo powszechne w Krosnie w latach 1918-39 …………29 Rozdział III. Szkolnictwo srednie w Krosnie w latach 1918-39 …………49 Rozdział IV. Szkoly zawodowe w Krosnie w latach 1918-39…………73 Rozdział V. Krosnienskie zaklady ksztalcenia nauczycieli w latach 1918-39 …………89 Zakończenie………… 111 Bibliografia …………114 Aneks …………119

Bitwa pod Lenino – komunistyczna legenda, terazniejsza prawda.

Przez administrator

Wstęp ………. 3 Rozdział I. Rys historyczny 1.1. Charakterystyka sytuacji politycznej czasów II wojny swiatowej ………. 5 1.2. Próby utworzenia polskiej Dywizji w skladzie Armii Czerwonej ………. 8 1.3. Geneza powstania 1 dywizji im. T Kosciuszki ………. 15 Rozdział II. Bitwa pod Lenino 12-13 pazdziernik 1943r. 2.1. Formowanie i szkolenie dywizji ………. 22 2.2. Przygotowania do bitwy ………. 29 2.3. Przebieg bitwy ………. 33 2.4. Nastepstwa bitwy ………. 40 Rozdział III. Komunistyczna legenda 3.1. W sieleckim obozie ………. 43 3.2. Ku Wolnosci ………. 49 3.3. Legenda Krwawego Chrztu ………. 56 3.4. Lenino dzis ………. 61 3.5. Kosciuszkowcy w poezji i piesni ………. 68 Rozdział IV. Terazniejsza prawda 4.1 Brak przygotowania i jego konsekwencje ………. 78 4.2 Bledy dowództwa ………. ………. 81 4.3 Komputerowa symulacja Bitwy pod Lenino 84 Zakończenie ………. 89 Bibliografia………. 90

Zjednoczenie Niemiec w 1990 roku i jego nastepstwa.

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział IAnaliza historyczna 1.1.Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..5 1.1.1.Uchwaly konferencji poczdamskiej w sprawie Niemiec……..7 1.2.Problem berlinski……..9 1.2.1. Powstanie RFN i NRD……..10 1.3.Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda podstawa potegi gospodarczej RFN……..14 1.4.Kryzys wewnetrzny lat siedemdziesiatych……..17 1.5.Stabilizacja RFN pod rzadami chadecko-liberalnymi ( 1982-89)……..20 Rozdział II Zjednoczenie panstw niemieckich poczatkiem nowego ladu europejskiego 2.1.Upadek muru berlinskiego jako symbolu podzialu Europy……..24 2.2.Porzadek miedzynarodowy w nowej Europie……..28 2.2.1. Międzynarodowe uwarunkowania zjednoczenia Niemiec……..29 2.4.Zjednoczenie Niemiec……..34 2.3.Glówne tresci traktatu zjednoczeniowego……..37 Rozdział III Ocena wpływu zjednoczenia Niemiec na przeobrazenia spoleczno – polityczne w Europie 3.1.Konsekwencje zjednoczenia Niemiec……..39 3.2.Wspólpraca polsko-niemiecka……..43 Zakończenie……..47 Bibliografia……..49

Budowa i rozwój francuskiego imperium kolonialnego w Afryce.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Francuska Afryka zachodnia. 1. Podbój Afryki zachodniej do I polowy XIX wieku………5 2. Podbój Afryki zachodniej w II polowie XIX wieku………7 Rozdział II Protektorat nad Afryka pólnocna 1. Podbój kolonialnu Algierii………11 2. Zajecie Tunisu……….17 3. Maroko kolonia francuska……….20 Rozdział III Francuska Afryka równikowa 1. Ustanowienie koloni Kongo………28 2. Kolonizacja Afryki srodkowej………29 Rozdział IV Zajecie Madagaskaru i utworzenie kolonii w Afryce wschodniej 1. Podbój Madagaskaru………31 2. Somalii Francuskie (Dzibuti)………32 Zakończenie………34 Biblografia………36 Zalaczniki -mapy………37

Powstanie Styczniowe w powiecie radomskim.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I Powiat radomski w okresie przedpowstaniowym (geneza)……….12 Rozdział II Przebieg powstania styczniowego w powiecie radomskim………. 34 Rozdział III Skutki powstania na terenie powiatu (w odniesieniu do calosci ziem objetych walkami) ……….91 Zakończenie ……….97 Bibliografia……….98

Zbrodnicze aspekty w medycynie Niemiec nazistowskich.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1. Sytuacja polityczna po I wojnie swiatowej 1.1 Rozwiazania polityczne………..6 1.2 Wzrost znaczenia Niemiec………..14 1.3 Dojscie Hitlera do władzy………..18 Rozdział 2. Charakterystyka totalnej ideologii nazistowskiej i komunistycznej 2.1 Totalna ideologia komunistyczna………..32 2.1.1 Pojęcie ideologii………..32 2.1.2 Ortodoksyjny komunizm………..34 2.2 Faszyzm i rasizm………..39 2.3 Sytuacja Zydów podczas wojny………..45 2.4 Holocaust………..49 Rozdział 3. Zbrodnicze działania nazistów w zakresię medycyny 3.1 Organizacja służby zdrowia w obozach koncentracyjnych………..56 3.2 Eksperymenty z dziedziny chorób zakaznych………..61 3.3 Eksperymenty z zakresu problematyki rasowej………..81 3.4 Eksperymenty z zakresu medycyny wojennej………..93 3.5 Doswiadczenia terapeutyczne i diagnostyczne………..118 Zakończenie………..136 Bibliografia………..142

Pomoc osobom represjonowanym podczas stanu wojennego w Polsce 1981-1983.

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział 1.Stan wojenny w Polsce 1981-83 1.1 Sytuacja gospodarcza, polityczna i spoleczna poprzedzajaca wprowadzenie stanu wojennego ………5 1.2 Ogloszenie i wprowadzenie stanu wojennego ………7 1.3 Opór spoleczny………15 Rozdział 1.2. Organizacje koordynujace pomoc, oraz pomoc duchowa w osrodkach internowania 2.1 Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolnosci i Ich Rodzinom………20 2.2 Prymasowski Komitet Pomocy Blizniemu………24 2.3 Pomoc duchowa w osrodkach internowania………26 Rozdział 1.3. Pomoc zagraniczna. 3.1 Pomoc naplywajaca do Polski………31 3.2 Pomoc emigrantom polskim………38 Zakończenie ………45 Bibliografia ………46

Sadownictwo wojskowe w latach 1944-1947 w Lublinie.

Przez administrator

Wstęp ………2 Rozdział I Podstawy prawne funkcjonowania sadów wojskowych w latach 1944-55 1. Powolanie PKWN w Lublinie……… 4 2. Dekret o ustroju sadów wojskowych i prokuratury wojskowej z dnia 23 wrzesnia 1944 r……… 8 3. Inne akty prawne o randze ustawy ………10 Rozdział II Ustrój sadów wojskowych w latach 1944-1955 1. Zadania sadów wojskowych ………12 2. Podsadnosc i wlasciwosc sadów wojskowych……… 25 3. Struktura sadów wojskowych……… 40 Rozdział III Sady wojskowe w Lublinie 1. WSO w Lublinie……… 48 2. WSG w Lublinie ………53 3. Organy represji wspomagajace sady wojskowe ………57 Rozdział IV Lubelskie miejsca kazni 1. Wiezienie na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954……… 61 2. Byla siedziba gestapo 'Pod Zegarem’ ………63 Zakończenie ………69 Wykaz aktów prawnych……… 70 Bibliografia……… 72

Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939 na lamach prasy radomskiej okresu miedzywojennego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Stanowisko prasy socjalistycznej wzgledem hiszpanskiej wojny domowej. 1. Ogólnoswiatowy charakter wojny domowej w Hiszpanii. Socjalistyczna rewolucja. 2. Prasa komunistyczna o wojnie w Hiszpanii. 3. Charakterystyka prasy lewicowej. Rozdział II. Prasa nacjonalistyczna i katolicka o wojnie hiszpanskiej. 1. Poglady prasy narodowej i katolickiej na sprawy wojenne. 2. Charakterystyka prasy prawicowej. Rozdział III. Prasa sanacyjna o wojnie domowej. 1. Prasa sanacyjna jako narzedzie w rekach wladz. 2. Stanowisko wladz sanacyjnych wzgledem wojny w Hiszpanii. 3. Charakterystyka prasy regionu radomskiego za rzadów sanacji. Zakończenie Bibliografia

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus – marionetkowy cesarz.

Przez administrator

Wstęp ………2 Rozdział I Czas wpływów Agryppiny Mlodszej Rodzice – wybuchowa mieszanka genów ……… 5 Matczyne ambicje ………8 Historia Agryppiny ………10 Rozdział II ’Najlepsza z matek’ traci wpływy Mlody wladca usamodzielnia się ………15 Cesarz ponownie pod pantoflem ………20 Rozdział III Nowi doradcy Krew i igrzyska ………23 Najokrutniejsza ze zbrodni Nerona ………24 Rozdział IV Wielki pozar Rzymu Powody pozaru ………28 Przesladowania chrzescijan i ich zasieg ………30 Rozdział V Ku upadkowi Rebelie i spiski ……… 33 Poczatek konca ………35 Czy Neron naprawde byl tyranem? ………38 Zakończenie ………42 Bibliografia ………45

Sadownictwo polskie pod okupacja w okresie I i II wojny swiatowej.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Sadownictwo polskie w czasię I Wojny Swiatowej pod okupacja niemiecka i austro – wegierska 1.1. Rola Departamentu Sprawiedliwosci Tymczasowej Rady Stanu w ksztaltowaniu polskiego sadownictwa w Królestwie Polskim……… 6 1.2. Struktura organizacyjna sadów „królewsko – polskich” ………8 1.3. Sad Najwyzszy w strukturze sadownictwa „królewsko – polskiego”……… 11 1.4. Sadownicy Królestwa Polskiego w polskim wymiarze sprawiedliwosci ………12 Rozdział II. Sadownictwo polskie państwa podziemnego w okresie II Wojny Swiatowej 2.1. Zarys genezy powstania polskiego podziemnego wymiaru sprawiedliwosci……… 15 2.2. Podstawy funkcjonowania i struktura organizacyjna wojskowego i cywilnego sadownictwa podziemnego ………18 2.3. Proceduralne aspekty sadzenia i wyrokowania przez polskie sady podziemne……… 23 2.4. Polski podziemny aparat scigania ………28 Rozdział III. Oficjalne sadownictwo polskie w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939 – 1945 3.1. Tworzenie i struktura organizacyjna polskiego wymiaru sprawiedliwosci w Generalnym Gubernatorstwie……… 31 3.2. Zakres jurysdykcyjny i kontrola nad sadami polskimi ………37 3.3. Adwokatura i notariat w Generalnym Gubernatorstwie ………42 Zakończenie……… 46 Wykaz zródel i literatury……… 49

Problematyka spoleczno-polityczna na lamach 'Gazety Gdanskiej’ w latach 1936-1937.

Przez administrator

Rozdział I Kształtowanie się prasy polskiej w Gdansku-od konca XIX wieku do wybuchu II wojny swiatowej 1. Zalozenie 'Gazety Gdanskiej’ (1891 r.) i jej poczatki 2. Zagadnienia poruszane przez 'Gazete Gdanska’ w pierwszej dekadzie istnienia 3. Inne gazety wychodzace w Gdansku w latach dziewiecdziesiatych XIX wieku 4. 'Gazeta Gdanska’ w Wolnym Miescie Gdansku w okresie do 1939 roku 5. Podstawy prawne, organizacyjne, finansowe oraz techniczne polskiej prasy w Wolnym Miescie Gdansku Rozdział II Tematyka polityczna w świetle 'Gazety Gdanskiej’ w latach 1936-1937 1. Zaleznosc Gdanska od Ligi Narodów w okresie miedzywojennym. 2. Zmniejszanie się znaczenia Ligi Narodów w Gdansku oraz wzrost roli Niemiec hitlerowskich w okresie od 1933 do lutego 1937 roku 3. Znaczenie Ligi Narodów w okresie ekspansywnych dazen Niemiec wobec Wolnego Miasta Gdanska (od lutego 1937 do 1939 roku) 4. Stosunki miedzy wladza gdanska a prasa polska-w tym 'Gazeta Gdanska’ w Wolnym Miescie Gdansku 5. Stosunki miedzy wladzami Wolnego Miasta Gdanska a II Rzeczpospolita Polska i Polakami 6. Działalność partii narodowosocjalistycznej w Gdansku. Stosunki z Polakami 7. Sytuacja w szkolnictwie. Walka o mowe i jezyk polski w szkolnictwie oraz kosciele Wolnego Miasta Gdanska Rozdział III Oswietlenie tematyki społecznej na lamach 'Gazety Gdanskiej’ w latach 1936-1937 1. Spoleczenstwo Gdanska w okresie miedzywojennym-jego ogólna charakterystyka 2. Baza spoleczna polskiej prasy w Wolnym Miescie Gdansku 3. Stosunki miedzy Polakami a Niemcami w Wolnym Miescie Gdansku w latach 1936-1937 4. Kwestia zydowska w świetle 'Gazety Gdanskiej’ 5. Działalność Polonii w Wolnym Miescie Gdansku 6. Pozycja Polaków oraz Niemców w gospodarce Wolnego Miasta Gdanska. Dyskryminacja spoleczenstwa polskiego w gospodarce 7. Kwestia mniejszosci politycznych w Wolnym Miescie Gdansku Zakończenie Bibliografia